Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıldönümünde yayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile önemli bir sivilleşme adımı atıldı. Türkiye'de uzun yıllar tartışılan Genelkurmay Başkanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması konusu bu kararname ile hayata geçirildi.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu Kararname ile Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıkları Milli Savunma Bakanlığına bağlandı.

Kararnamede, "Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlıdır. Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları ve bağlılarından doğrudan bilgi alabilirler, bunlara doğrudan emir verebilir. Verilen emir herhangi bir makamdan onay almaksızın derhal yerine getirilir. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumludur. Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda gösterilir" ifadelerine yer verildi.

Kararnamede, şunlar yer aldı:

"Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı namına Silahlı Kuvvetlerin komutanıdır. Genelkurmay Başkanı savaşta başkomutanlık görevlerini Cumhurbaşkanı namına yerine getirir. Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel, istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile ana programları hazırlayarak Milli Savunma Bakanının onayına sunar. Bunlardan istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar vasıtasıyla uygulanmasını sağlar. Personel hizmetleri, özel kanunlarına ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre yürütülür."

NAGEHAN ALÇI: O KARA DEFTER BUGÜN KAPANDI Bugün Türkiye tarihine büyük puntolarla yazılacak, çok önemli bir gün. Yalnızca 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin alt edilmesinin ikinci yıldönümü olduğu için değil. Aynı zamanda bu anlamlı yıldönümünde bizi 58 yıldır karanlıkta bırakan, demokrasimizi boğan, kanlı iktidar kavgalarına hapseden, siyaset kurumunu adeta boynu bükük bir yetim konumuna sokmaya çalışan kötü bir parantezi kapattığı için. Bugün Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığına bağlandı! Bu, sivil otoritenin asker memurlar üzerindeki üstünlüğü adına büyük bir zaferdir! 27 Mayıs 1960 tarihinde açılan askeri vesayet parantezinin ilebet kapanmasıdır. Türkiye’ye yapılmış en büyük kötülüğün 27 Mayıs darbesi olduğunu ve hem toplumu hem orduyu zehirlediğini defalarca kaleme almış bir yazarım. 27 Mayıs bu ülkede iktidara gelenin iktidardan düşenden intikam alması deliliğini başlatan bir kara gündür. O kara günden beri de Türkiye kendine gelememiştir. Oysa aynı Türkiye 1950 yılında kansız ve intikamsız iktidar değişikliğini başarmış bir ülkeydi. Celal Bayar ve İsmet İnönü bunu yapabilmişti. CHP-DP arasında sürtüşmeler yaşanmış ama CHP’lilerin akrabalarıyla beraber toptan içeri atılması, işkence edilmesi ve idam gibi felaketler olmamıştı. 27 Mayıs’ın cenazesi kalkıyor Oysa 27 Mayıs cuntacıları, DP’lilerin uzak akrabalarını bile suçlu sayıp hepsini mahvettiler. Türkiye’nin hala kurtulamadığı intikam döngüsünü başlattılar. İşte bu 27 Mayıs kafasının ilk yaptığı işlerden biri, Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığına bağlı oluşunu ortadan kaldırmaktı. Genelkurmay’ı Başbakanlık kurumuna da bağlamadılar. ‘Genelkurmay Başbakan’a karşı sorumludur’ dediler. Tam anlamıyla askeri vesayetin yasallaşmasıydı bu. Genelkurmay tamamen özerk olacak ama işte dostlar alışverişte görsün kabilinden Başbakan’a karşı sorumlu olacaktı. Tamamen anti-demokratik bir anlayış Türkiye’ye 27 Mayıs ile böyle yerleşti. Aradan 58 yıl geçtikten sonra, 15 Temmuz sabahı biten bu kafadır. Genelkurmay, yeniden, olması gerektiği gibi Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. Bu sivilleşme adına büyük bir zafer! Şimdi bu karara medya içinden ve köşe yazarları cephesinden itiraz hemen hemen gelmeyecektir. Belki 27 Mayıs kalıntısı mentaliteyi hala koruyan bazı generallerden cılız sesler çıkar ama onların da artık bu ülkede itibarı yok. Ama unutmayalım: vesayetçi zihniyet senelerce bu ülkede Genelkurmay’ın Milli Savunma Bakanlığına bağlanmasına karşı çıktı. Ekranlarda bu konuda çok kavgalar edildi. Emekli generallerin nerdeyse tamamı karşıydı hatta Başbakanlık kurumuna bağlanmasına bile itiraz ediyorlardı. Onlara göre ‘Genelkurmay Başbakan’a karşı sorumludur’ ibaresi yeterliydi. Çok yakın bir zaman önceye kadar generaller, kendilerine anayasal konumları hatırlatıldığında soluğu mahkemede alıyorlardı. Vesayetçi yazarlar da onları alkışlıyorlardı. Türkiye böyle bir ülkeydi… Bu ülkenin tüm bunları aşıp, sivil otoritenin tam olarak askeriye üzerinde hakim hale gelmesi, nereden bakılırsa bakılsın, büyük bir zaferdir. Bu zaferi küçümseyenlerin bir şekilde askeri vesayet zihniyetini hala içten içe paylaştığı kanaatindeyim…
 

YAŞ'TA DEĞİŞİKLİK

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri de Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu.

SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIĞI'NIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI BELİRLENDİ

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz Savunma Sanayii Başkanlığı kuruldu.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 7)

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe giren kararname ile Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Kararnameyle Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı, başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşacak. Yurt dışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkili olacak.

Başkanlığın en üst amiri olan başkan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.

Savunma Sanayii İcra Komitesi cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak. Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekaleten Komiteye başkanlık edecek.

Komite Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekreterya hizmetlerini Başkanlık yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Komite, savunma sanayisinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar alacak. Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar alacak komite, kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarını araştıracak, yönlendirecek ve tahakkuk planlarını takip edecek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde devletin iştiraki için prensip kararı alabilecek.

İLGİLİ KURULUŞLAR ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Başkanlığa talimat verecek. Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar alacak. Savunma sanayisi ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

Başkanlık, İcra Komitesinin aldığı kararları uygulayacak. Mevcut milli sanayiyi, savunma sanayisi ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre edecek, yeni teşebbüsleri teşvik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirecek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştıracak, teşebbüsleri yönlendirecek ve bu konudaki devlet katılımını planlayacak.

Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleyecek. İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlayacak. Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla destekleyecek.

Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit edecek.

İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapacak. Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularım koordine edecek. Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak veya bu tür şirketlere iştirak edecek. Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip edecek. Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin edecek. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek.

BAŞKANLIK, SAVUNMA SANAİYİSİ UZMANI VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDECEK

Başkanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisine haiz savunma sanayisi uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam edecek.

Atama usulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenenler dışındaki Başkanlık personeli, Cumhurbaşkanı onayıyla atanacak. Cumhurbaşkanı bu yetkisini Başkana devredebilecek.

Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek.

Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığına yapılan atıflar, Savunma Sanayii Başkanlığına, Savunma Sanayii Müsteşarına yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkanına, Savunma Sanayii müsteşar yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii başkan yardımcılarına yapılmış sayılacak.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri