Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına imkan tanıyan kanunun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu, yarın esastan görüşerek karara bağlayacak.

CHP, 7102 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Seçmen Kütükleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvurunun ilk incelemesini yaparak esastan incelenmesine karar veren Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini 31 Mayıs Perşembe günü, esastan görüşülerek karara bağlayacak.

İPTALİ İSTENEN MADDELER

Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen maddeleri şöyle:

"- Aynı binada oturan seçmenlerin, hane bütünlüklerinin korunması ve aynı seçim bölgesinde kalmaları şartıyla farklı sandık bölgelerine kaydedilebilmesi,

- Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması halinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesi,

- Sandık kurulu başkanının belirlenmesi usulü,

- Birlikte yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde, oy pusulalarının aynı zarfa konulması,

- Sandık çevresinde cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında seçmenlerin ihbarı üzerine gerekli yasal işlem yapılmasını düzenleyen maddeye eklenen 'seçmenlerin ihbarı' ibaresi,

- Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarfların geçerli sayılması,

- Yetkili seçim kurullarınca gönderilen ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olmasının, oy pusulasını geçersiz kılmaması."

YETKİ KANUNU DA GÜNDEMDE

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, yarın ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum yasalarını Kanun Hükmünde Kararname ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle CHP'nin yaptığı başvurunun ilk incelemesini de yapacak.

CHP, 7142 sayılı 6771 Sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yarın yapacağı gündem toplantısında, bu başvurunun ilk incelemesini yapacak. Genel Kurul, yapacağı ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik olup olmadığını inceleyecek. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

CHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gerektirdiği düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna verilen KHK çıkarma yetkisinin, maddede sayılanların yanı sıra "diğer kanun ve kanun hükmünde kararnameleri" de kapsamasına ilişkin hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istiyor.

Bakanlar Kurulunun bu yetkisinin, cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihe kadar geçerli olmasına ilişkin hükmün iptali ve yürürlüğünün durdurulması da talep ediliyor.