20 bin öğretmenin alınacağı sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları bugün belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı 18 Mart 2020 tarihinde öğretmen atama sonuçlarını Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasından erişime açacak. Peki, MEB sözleşmeli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI 2020

Sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar, Atama.meb.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik Numarası ile sorgulamada bulunabilecek.

MEB ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

 

NOT : Bu sayfada ilan edilen atama / görevlendirme sonucu, kadrolu öğretmenler için kararname / sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacaktır.

 

2020 OCAK SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında 2020 Sözleşmeli öğretmen atama kontenjanları listesini yayınladı.

KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta
adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.

ATANAN ÖĞRETMENLERİN DİKKATİNE!

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:

1-Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

2-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3-Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

5-Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

6-Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

7-Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

8-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

8-Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.