Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Enerji Yeşil Enerji Türkiye'nin enerji haritasında "yeşil"in payı artıyor - Enerji Haberleri

    Yenilenebilir enerji kurulu gücündeki artışla dünya sıralamasında basamakları hızla tırmanan Türkiye'nin temiz enerji haritasında, İzmir rüzgar, Konya güneş, Aydın jeotermal, Şanlıurfa hidroelektrik ve İstanbul biyokütle kapasitesiyle lider şehirler olarak öne çıkıyor.

    Dünya Yenilenebilir Enerji Günü dolayısıyla yapılan derlemeye göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü nisan sonu itibarıyla lisanslı ve lisanssız olmak üzere 50 bin 990 megavata ulaştı ve elektrikteki toplam 97 bin 377 megavat kapasitenin yüzde 52,5'ini oluşturdu.

    Bu dönemde, yenilenebilir enerji kaynakları arasında en yüksek payı 31 bin 280 megavatla hidroelektrik santralleri aldı. Bunu 9 bin 543 megavatla rüzgar, 7 bin 70 megavatla güneş, 1595 megavatla jeotermal ve 945 megavatla biyokütle takip etti.

    REKLAM

    Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyesini aşarken, kurulu güç kaynak ve il bazında farklılıklar gösteriyor.

    Şanlıurfa, 3 bin 128 megavatla hidroelektrikte en yüksek kapasiteye sahip şehir olarak ilk sırada geliyor. Elazığ, 2 bin 287 megavat, Diyarbakır 2 bin 250 megavat, Artvin 2 bin 167 megavat ve Adana 1902 megavatla hidroelektrikte en fazla kurulu güce sahip ilk 5 şehir arasında yer alıyor.

    Ayrıca, Samsun 1879 megavat, Bingöl 1316 megavat, Kahramanmaraş 1300 megavat, Mardin 1213 megavat ve Giresun 940 megavat hidroelektrik kapasitesiyle öne çıkıyor.

    RÜZGARIN BAŞKENTİ İZMİR'İ BALIKESİR TAKİP EDİYOR

    Türkiye'de mevcut durumda, 253 santralde rüzgar enerjisi türbinleri elektrik üretimi gerçekleştiriyor. Rüzgar enerjisinde 1635 megavatla İzmir başı çekerken, İzmir'i 1275 megavatla Balıkesir ve 808 megavatla Çanakkale izliyor. Rüzgar enerjisinde 736,5 megavat kurulu güçle Manisa ve 412,5 megavat kurulu güçle Hatay da en fazla kapasiteye sahip ilk 5 şehir arasında yer alıyor.

    REKLAM

    İstanbul 398,7 megavat, Aydın 391 megavat, Kırklareli 379,2 megavat, Afyonkarahisar 323,8 megavat ve Kayseri 272 megavat rüzgar enerjisi kurulu gücüyle dikkati çekiyor.

    ANADOLU'NUN GÜNEŞİ PARLIYOR

    Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü 6 bin 450 megavatı lisanssız, 620 megavatı ise lisanslı olmak üzere toplam 7 bin 70 megavat seviyesinde bulunuyor.

    Bu kapasitenin 843 megavatına sahip Konya, güneş enerjisinde en yüksek kurulu güce sahip şehir olarak ilk sırada yer alıyor.

    Türkiye'de dağıtık elektrik gücünün en belirgin örneği olarak değerlendirilen güneş enerjisinde Ankara 383,8 megavat, Şanlıurfa 370 megavat, Kayseri 333 megavat, İzmir 291 megavat, Afyonkarahisar 244,6 megavat, Kahramanmaraş 232 megavat, Manisa 217 megavat, Mersin 201 megavat ve Denizli 194 megavat kurulu güç bulunuyor.

    JEOTERMALDE AYDIN, BİYOKÜTLEDE İSTANBUL BAŞI ÇEKİYOR

    Jeotermal enerjisi kurulu gücünün oluşmasında yer altı kaynakların potansiyeli belirleyici olduğundan, Türkiye'deki jeotermal kapasitesi ağırlıklı olarak Ege bölgesiyle sınırlı kalıyor.

    REKLAM

    Jeotermalde Aydın 850,4 megavatla en fazla kapasite sahibi şehir olarak başı çekerken, Aydın'ı 354 megavatla Denizli, 349 megavatla Manisa, 27,3 megavatla Çanakkale, 12 megavatla İzmir ve 2,8 megavatla Afyonkarahisar takip ediyor.

    Türkiye'de diğer temiz enerji kaynaklarına göre daha yavaş ilerlese de yüksek potansiyel barındıran biyokütle kurulu gücünde en yüksek kapasite 139 megavatla İstanbul'da bulunuyor.

    Ankara 83,9 megavat, İzmir 58,2 megavat, Balıkesir 53,2 megavat ve Afyonkarahisar 51,5 megavatla en fazla biyokütle kapasitesine sahip ilk 5 şehir olarak öne çıkıyor.

    Ayrıca, Tekirdağ'ın 44,3 megavat, Antalya'nın 40,6 megavat, Adana'nın 38,6 megavat, Samsun'un 38,3 megavat ve Konya'nın 36,2 megavat biyokütle kurulu gücüne sahip olduğu biliniyor.

    Türkiye genelinde 72 şehirde hidroelektrik santrali bulunurken, 62 şehirde de biyokütle tesisi elektrik üretiyor.

    TÜRKİYE'NİN TEMİZ ENERJİ KURULU GÜCÜ KÜRESEL KAPASİTENİN YÜZDE 1.7'Sİ SEVİYESİNDE

    Türkiye, temiz enerji kurulu gücüyle geçen yıl dünyada 12'nci, Avrupa'da ise 5'inci sırada yer aldı.

    REKLAM

    21. Yüzyıl Yenilenebilir Enerji Politikaları Organizasyonu'nun (REN21) 2021 Yenilenebilir Enerji Küresel Durum Raporu'na göre, jeotermal kurulu gücünde dünyada 4'üncü sırada gelen Türkiye, dünyadaki toplam kapasitenin yüzde 11'ini oluşturdu.

    Öte yandan, Türkiye geçen yıl Çin'den sonra en yüksek hidroelektrik kapasitesini devreye alan ülke oldu. Türkiye, bu dönemde küresel hidroelektrik kapasitesinin yüzde 3'ünü karşıladı ve bu alanda ilk 10 ülke arasına girdi.

    Türkiye'nin toplam yenilenebilir enerji kapasitesi ise küresel yenilenebilir enerji kurulu gücünün yaklaşık 1,7'sine karşılık geldi.

    RÜZGAR VE GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİMİ DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

    Temiz enerji kaynakları arasında elektrik üretiminde en yüksek payı hidroelektrik santralleri alıyor. Kuraklık nedeniyle son aylarda hidroelektrik santrallerinin üretimdeki payı düşse de geçen yıl toplam elektrik üretiminin yüzde 25,6’sı hidroelektrik santrallerinden sağlandı.

    Londra merkezli araştırma kuruluşu Ember verilerine göre, Türkiye geçen yıl toplam elektrik üretiminin yüzde 12'sini rüzgar ve güneşten karşılayarak dünya ortalamasının (yüzde 9,4) üzerinde performans gösterdi.

    REKLAM

    Türkiye'nin bu kaynaklardan sağladığı elektrik üretimi 2015-2020 döneminde 3 kat artış gösterdi. Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı geçen yıl yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.

    İKLİM KRİZİYLE MÜCADELE İÇİN FOSİL YAKIT KULLANIMI SONLANDIRILMALI

    Fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon emisyonları küresel sıcaklık artışına neden oluyor.

    Küresel sıcaklık artışının yol açtığı iklim krizini önlemek için fosil yakıt kullanımının en hızlı şekilde sonlandırılması gerekiyor. Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak ve 2050'de net sıfır emisyon hedefine ulaşmak için kritik önemde olan temiz enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılması gerekiyor.

    Bu kapsamda, özellikle son yıllarda birçok ülke başta kömür olmak üzere fosil yakıtlardan çıkış stratejileri ortaya koyarken, dünyada çapında temiz enerji dönüşümü giderek daha yaygın hale geliyor.

    Temiz enerji dönüşümü şirketlerin ve bankaların yatırım planlarını da şekillendiriyor. Şu anda dünyadaki tüm kalkınma bankaları kömür finansmanını durdururken, yenilenebilir kaynaklara yatırımları artırmayı taahhüt ediyor.

    REKLAM

    Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, 2050'de net sıfır emisyonu başarmak için ülkelerin 2030'a kadar yıllık 5 trilyon dolar temiz enerji yatırımı gerçekleştirmesine ihtiyaç duyuluyor. Bu rakam, küresel enerji sektöründeki yıllık 2,3 trilyon dolarlık mevcut yatırım hacminin yaklaşık 2 katı seviyesinde bulunuyor.

    Rüzgar ve güneş enerjisinde yıllık 1000'er megavat kapasite oluşturmayı hedefleyen Türkiye'nin küresel temiz enerji yatırımlarından daha fazla pay alabilmesi, finansmana erişiminin kolaylaşması, daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmesi ve cari açığını azaltabilmesi için yenilenebilir enerji yatırımları kritik önem taşıyor.

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin temiz enerji kurulu gücünde kaynak ve il bazında öne çıkan kapasiteler şöyle:

    Hidroelektrik Rüzgar Güneş Jeotermal Biyokütle
    Şehir Kapasite (MW) Şehir MW Şehir MW Şehir MW Şehir MW
    Şanlıurfa 3128 İzmir 1635 Konya 843 Aydın 850,4 İstanbul 139
    Elazığ 2287 Balıkesir 1275 Ankara 383,8 Denizli 354 Ankara 83,9
    Diyarbakır 2250 Çanakkale 808 Şanlıurfa 370 Manisa 349 İzmir 58,2
    Artvin 2167 Manisa 736,5 Kayseri 333 Çanakkale 27,3 Balıkesir 53,2
    Adana 1902 Hatay 412,5 İzmir 291 İzmir 12 Afyonkarahisar 51,5
    Samsun 1879 İstanbul 398,7 Afyonkarahisar 244,6 Afyonkarahisar 2,8 Tekirdağ 44,3
    Bingöl 1316 Aydın 391 Kahramanmaraş 232 Antalya 40,6
    Kahramanmaraş 1300 Kırklareli 379,2 Manisa 217 Adana 38,6
    Mardin 1213 Afyonkarahisar 323,8 Mersin 201 Samsun 38,3
    Giresun 940 Kayseri 272 Denizli 194 Konya 36,2
    Diğer Şehirler 12898 2912 3761 361,2
    Toplam 31280 9543 7070 1595 945
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ