Kişiye özel tedavi çağında Türkiye’nin dünyada aktif rol oynamasının önündeki engellerin ortadan kalkması mümkün mü? Bu soruya yanıt Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Biyostatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur Sezerman’dan geliyor.

EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

Sezerman,Bio-Scouting” adı verilen ve direktörlüğünü yaptığı geniş kapsamlı proje ile Türkiye’nin ileri gelen üniversiteleriyle işbirliği yapıp yeni ilaç ve/veya teknoloji geliştirme projelerini değerlendirmeye başladıklarını, böylelikle Türkiye’de yaşam bilimlerine katma değer sağlayacak potansiyel projeler tespit edilebileceğini söylüyor. Sonraki süreçte Türkiye’de geliştirilen ve gelecek vaat eden ürün/teknoloji geliştirme projelerinin küresel biyoteknoloji ürününe dönüştürme ve global çapta ölçeklendirme fırsatları yaratılması için çalışılması hedefleniyor. Sanofi Türkiye tarafından hayata geçirilen projenin hem Türk bilim camiasına katkı sağlayacağına hem de önemli proje ürünlerini ekonomik değere dönüştürme fırsatı yaratacağına inanılıyor.

Prof. Dr. Uğur Sezerman