HABERTURK.COM

 

Yasemin Güneri

13 Mayıs 2014 tarihinde, Türkiye’nin en büyük toplu işçi ölümüyle sonuçlanan Soma Madeni’nde meydana gelen kaza sonrası 301 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın kararına yapılan itiraz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na geldi. Başsavcılık, 5’i tutuklu 51 sanıklı davanın temyiz incelemesine ilişkin tebliğnamesini tamamladı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda; aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmiş, 37 sanık beraat etmişti. Başsavcılık, 13 sanık hakkında verilen mahkumiyetin onanmasını, bir sanık hakkında verilen kararın bozulmasını istedi. Ayrıca, beraat eden iki sanık hakkında da mahkumiyet hükmü kurulması gerektiğini bildirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, temyiz incelemesi için Soma Maden Kazasına ilişkin davanın tebliğnamesini yazdı. Başsavcılık, uzun yıllar Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan ve yaşının ilerlemesi nedeniyle görevini oğlu Can Gürkan’a devreden Alp Gürkan hakkındaki beraat kararının onanması yönünde görüş bildirdi.

“ÖNGÖRÜLEBİLİR VE ÖNLENEBİLİR” KAZAYA
NEDEN OLAN SANIĞA AZAMİ SINIRDAN CEZA VERİLMİŞ!

Başsavcılık, Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında verilen hapis cezalarının azami hadden verildiğine dikkat çekerek kararın onanması yönünde görüş bildirdi. Tebliğnamede; raporlarda iş güvenliği konusunda tedbirlerin alınmasına ilişkin en yetkili konumdaki Can Gürkan’ın “Öngörülebilir” ve “Önlenebilir” diye tanımlanan kazaya ilişkin gerekli tedbirleri almadığı ve bu nedenle “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan” mahkum edilmesine karar verildiği hatırlatılarak, “TCK’nın 85/2 maddesi uyarınca azami hadden ceza tayin edilmesi isabetli görülmüştür” dendi.

15 yıl hapse mahkum olan Can Gürkan hakkında verilen hükmün onanması yönünde görüş bildiren Başsavcılık, kastla adam öldürme suçundan mahkum edilmelerini isteyen avukatların temyiz itirazlarını da reddetti. Soma’da hayatını kaybeden madencilerin avukatları Can Gürkan ve diğer sorumluların kasten adam öldürme suçundan mahkum edilmelerini talep etmişti.

HALUK SEVİNÇ’İN BERAATİ İSTENDİ

Başsavcılık, Soma faciasında yaşanan dram sonrası mahkum edilen 14 sanık arasında yer alan ve 8 yıl hapse mahkum edilen Haluk Sevinç’in beraat etmesi gerektiği yönünde tebliğname yazdı.

Buna gerekçe olarak da şu görüşler dile getirildi:

"Soma bölgesinde yüklenici şirketin işletmekte olduğu üç maden ocağından biri olan Işıklar İşletmesinin İşletme Müdürü olduğu, sanığın olay tarihinde kendi idareciliğini yaptığı maden ocağında görevi başındayken Eynez Ocağındaki kazayı haber alması üzerine 35 dakikalık mesafede bulunan Eynez Ocağına derhal intikal edip kurtarma çalışmalarına yardım ettiği anlaşılmaktadır.”

Haluk Sevinç’in Eynez Ocağı’nda kağıt üzerinde görevli olduğu ve ocakta çalıştığına dair herhangi bir delile rastlanmadığına da dikkat çekilen tebliğnamede, mahkumiyet hükmünün bozulması ve beraat hükmü kurulması istendi.

İKİ MÜHENDİSE CEZA İSTENDİ

Başsavcılık, yaşanan facia sırasında maden ocağında Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu adına mühendis olarak görev yapan Efkan Kurt ve Adem Osmanoğlu hakkında verilen beraat kararının bozulmasını istedi. Başsavcılık, tebliğnamesinde Kurt ve Osmanoğlu’nun taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan mahkum olmaları gerektiğine karar verdi.

Efkan Kurt ve Adem Osmanoğlu’nun mahkumiyeti yönünde tebliğname düzenleyen Başsavcılık, buna gerekçe olarak, şu görüşleri dile getirdi:

“Onaylı projede yer aldığı halde S panosuna ikinci nefesliğin açılmamış olması hususunda sanıkların kendilerine yüklenilen görevi yerine getirmedikleri anlaşılmış olup, taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan cezalandırılmaları gerektiği gözetilmeden beraatlarına karar verilmesi yasaya aykırı bulunduğundan hükmün bozulması gerekir.”