Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
 • Habertürk Android Uygulaması
 • Habertürk iPhone Uygulaması
 • Habertürk Huawei Uygulaması

YÖK tarafından yayınlanan duyuru da “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”m Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.)

GENEL ŞARTLAR

 1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak.
 2. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi

İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

 1. Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi
 3. 2018 KPSS P3 sonuç belgesi
 4. Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge (YDS, KPDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgesi)
 5. Deneyim istenen pozisyonlar için çalıştığına dair
 6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Başvurular ilan tarihinden itibaren www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasından sonra fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 21.07.2020-30.07.2020 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara adresinde olacak şekilde posta ile göndermek. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 KPSS P3

(B) puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI :

Uzman pozisyonu için sınav konuları mezuniyet alanları, deneyim istenen pozisyonlar için belirtilen alanla ilgili olacaktır.

NJTELIK KODU

UNYANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

¡

UZMAN

1

Universitelerin Mühendislik, Fen-Edebiyat, Iletişim, Eğitim, Güzel Sanatlar

Fakültelerinin birinden mezun olmak. HTML + CSS konusunda tecrübeli olmak.

Photoshop, Illustrator programlarını kullanabilmek. İngilizce,Almanca,Fransizca,Arapça dillerinin birinden KPDS/YDS veya eşdeğer sinavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

2

UZMAN

1

Universitelerín Güzel Sønatlar Fakültesi GraEk Bölümünden veya

Yükseköğretim Kurulu Başkanliğinca bu bölüme eşdeğerliliği kabul edilen bölümlerin birinden mezun olmak.

Adobe Illustrator, Adobe Indexing ve Adobe Photoshop programlarını kullanabilmek.

Kitap,katalog,dergi vb. yayinlartn tasaiuni, uygulamasi ve baskiya hazirlanmasi

konusunda tecrübeli olmak.

İngilizce, Almanca, Fransizca, Arapça dillerinin birinden KPDS/YDS veya eşdeğer sinavlardan en az (C) düzeyinde! dil belgesine sahip olmak.

3

UZMAN

1

Üniversitelin Eğitim Fakültelerinden mezun olup, E timde Ölçme x'e

Değerlendirme ana bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak.

İngilizce dilinde KPDS/YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

4

UZMAN

1

Üniversitelerin İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden

veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölüme eşdeğerliliği kabul edilen bölümlerin birinden mezun olmak.

Kamera kullanma konusunda tecrübeli olmak.

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinin birinden KPDS/YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

5

UZMAN

1

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olup, avukatlık stajı yapmış

İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça dillerinin birinden KPDS/YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (C) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

6

UZMAN

1

Üniversitelerin Fen-Edebiyat Faküllesin ile Edebiyat Fakültelerinin İngiliz Dili

Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlık veya Eğitim Fakültelerinin İngilizce Öğretmenliği bölümlerdirler veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu bölüme eşdeğerliliği kabul edilen bölümlerin birinden mezun olmak.

İngilizce dilinde KPDS/YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (B) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.

UZMAN

2

Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi veya Edebiyat Fakültelerinin birinden mezun olmak. Arapça dilinde KPDS/YDS veya eşdeğer sınavlardan en az (B) düzeyinde dil belgesine sahip olmak.