Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Güz Dönemi final sınavı sonuçları dün açıklandı. Öğrenciler sınav sonuçları için www.anadolu.edu.tr adresine akın etti. Peki Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

AÖF SONUÇLARI SORGULAMA

AÖF öğrencileri öncelikle "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim-sonuclar" adresini ziyaret ederek sınav sonuçları sayfasına ulaşmaları gerek. Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız. Daha sonra 'Sınav Sonuç Giriş Ekranı'ndan T.C kimlik numaranızı girmelisiniz. T.C kimlik numarasını girdikten sonra 'Giriş' butonuna tıklayarak AÖF final sınavı sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Duyurusu

2017‒2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME ESASLARI

Anadolu Üniversitesinde 18/08/2016 tarih ve 6/9 sayılı kararıyla kabul edilen “Anadolu Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi” kapsamında kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu Yönergeye göre Anadolu Üniversitesine kayıt yaptıran tüm öğrencilere, her konuda danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanı ataması yapılmaktadır. Akademik danışman öğrenciliğe başlangıçtan öğrencilik süresinin bitimine kadar, başta akademik konular olmak üzere öğrencilere, gereksinim duydukları her konuda danışmanlık hizmeti sunmakta; özellikle ders seçme ve kayıt yenileme süreçlerinde yardımcı olmaktadır.

Anadolu Üniversitesinde 2017‒2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri “Kayıt Yenileme Haftası/29 Ocak-02 Şubat 2018” tarihleri arasında aşağıda belirtilen gün ve 00:15 – 23:59 saatleri arasında ANASİS üzerinden yapılacaktır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri hariç; lisans öğrencileri için kayıt yenileme ve/veya ders seçim günleri;

8. yarıyıl ve üstü öğrenciler 29‒30 Ocak 2018 Pazartesi‒Salı

6. yarıyıl ve üstü öğrenciler 31 Ocak 2018 Çarşamba

4. yarıyıl ve üstü öğrenciler 01 Şubat 2018 Perşembe

2. yarıyıl ve üstü öğrenciler 02 Şubat 2018 Cuma

Eczacılık Fakültesinin 10. yarıyıl ve üstü öğrencileri 29 Ocak 2018 Pazartesi; 8. yarıyıl ve üstü öğrencileri 30 Ocak 2018 Salı; diğer öğrencileri ise yukarıdaki sıralamaya tabidir.

Önlisans programlarında kayıt yenileme, “Kayıt Yenileme Haftası” süresince ilgili birim tarafından belirlenen ve ilan edilen programa göre yapılacaktır.

Enstitülerde kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri, “Kayıt Yenileme Haftası” süresince yapılacaktır.

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri; https://ogr.anadolu.edu.tr sistemine girerek "Kayıt" menüsünün altındaki Hazırlık (YDYO) "Kayıt Yenileme" programını kullanarak veya ilgili birimin öğrenci işleri aracılığıyla kaydını yeniletmek zorundadır.

Öğrencilerin ders seçmeden önce http://www.anadolu.edu.tr/ İnternet adresinden birimin İnternet sayfasında yer alan kayıtlara ilişkin duyuruları, “AKTS Anadolu Bilgi Paketi (AKTS ABP)”ndeki (http://www.anadolu.edu.tr/) birimiyle ilgili bilgileri ve alması gereken dersleri ve “Karteks” dökümünü de inceleyerek derslerdeki başarı durumunu kontrol etmeleri gerekmektedir. Ayrıca öğrenci “Not Durum Belgesi”nde (Transkript) yer alan “Durum” bilgisini de dikkate alarak ders seçim işlemini yapmalıdır. Ders seçerken, seçmeli bir dersin yerine farklı kodda başka bir ders alındığında “Yerine” işlemi mutlaka yapılmalı ve akademik danışmanın onayı alınmalıdır. Ayrıca zorunlu bir dersin yerine, farklı koddaki başka bir ders alınmak istendiğinde sistemde “Yerine” işlemi yapılamayacağından, kayıt onayından sonra öğrencinin bir dilekçeyle birlikte ilgili birime (Dekanlığına/Müdürlüğüne) başvurması gerekmektedir. Kayıt tarihlerinden sonra “Yerine” işlemi için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrencinin kayıtlı olduğu program dışından aldığı ders, açıldığı birimdeki statüsüne bakılmaksızın öğrencinin üzerine “Seçmeli” statüsünde yüklenecektir.

Öğrencinin ders seçimini tamamlamadan önce ANASİS’teki olası uyarıya dikkat etmesi, sistemde uyarı yoksa “Durumu”na ve “Anadolu Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim‒Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne uygun olarak kaydını onaylaması gerekmektedir.

Ders seçimini tamamlayan öğrenci, akademik danışmanıyla iletişime geçerek ders seçim onayı almak zorundadır. Akademik danışman onayı alınmadığı takdirde; sistemin otomatik yüklediği dersler dışındaki dersler, “Ekle/Sil Haftası” sonunda öğrencinin üzerinden silinecektir.

Zorunlu dersten/derslerden FF, YZ, DZ veya ÇK harf notu olan ve/veya tekrar dersi/dersleri olan öğrenci; bu dersi/dersleri, ders programı çakışması durumunda en alt yarıyıldaki dersten/derslerden başlayarak tekrar almak zorundadır.

“Genel Not Ortalaması”nı yükseltmek isteyen öğrenci, daha önce aldığı dersleri tekrar alabilir. “Genel Not Ortalaması” hesaplanırken tekrar edilen zorunlu dersin veya tekrar edilen seçmeli dersin en son kredisi ve notu esas alınır. Tekrar edilen seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda da en son alınan dersin kredisi ve notu esas alınır.

“Çift Anadal Programı”na veya “Yandal Programı”na devam eden öğrenciler, sisteme giriş yaptıkları anda karşılarına birimlerin bir listesi gelecek ve bu listeden kayıt yenilemek istedikleri birimi tıklayarak ders seçimini yapabileceklerdir. Bu sayfadan sonra yapılacak bütün işlemler anadal kaydı için yapılan işlemlerle aynıdır.

“Çift Anadal Programı”nda iki birime de sayılması istenen dersin seçimi işlemi için öğrenciler o birimin ders seçim sayfasına girerek “Birim Değiştir” butonunun altındaki “Seçeceğim Dersi Anadalıma/Çift Anadalıma da Saydır” yazısının önündeki “Checkbox”ı işaretledikten sonra derslerini seçeceklerdir.

Öğrencinin “Anadal” danışmanı tarafından onaylanan ve imzalanan ders seçim formu “Çift Anadal” veya “Yandal” için atanan akademik danışmanına da İnternet üzerinden mutlaka onaylattırılacaktır.

Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını tamamlayamayan öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yılından itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen azami süredir. “Çift Anadal Programı”na kayıtlı olup kendi anadalından 2017‒2018 öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibarıyla mezun olan öğrenciler, “Çift Anadalı”na kayıtlı oldukları birimi seçerek kayıtlarını yaptırabilecek ve o birime ait ödemesi gereken ücret varsa “Cari Hizmet Maliyeti Öğrenci Katkı Payı” tutarını ödeyeceklerdir.

“Yandal Programı”na kayıtlı olup kendi anadalından 2017‒2018 öğretim yılı güz yarıyılı sonu itibarıyla mezun olan öğrenciler, “Yandal Programı”na kayıtlı oldukları birimi seçerek kayıtlarını yaptırabilecek ve o birime ait ödemesi gereken “Cari Hizmet Maliyeti Öğrenci Katkı Payı” tutarını ödeyeceklerdir.

Kayıt yaptıran tüm öğrencilerin, kayıtlarını yukarıda belirtilen maddelere uygun olarak kontrol edip “Ekle/Sil Haftası”nda (05‒09 Şubat 2018) düzeltme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.