Senaryo aşamasında MPA APSA Film Fonunun da desteklediği filmin konusu kısaca şöyle: Doğumdan sonra işe başlamak için bebek bakıcısı arayan ‘Aslı’, uzun uğraşlardan sonra genç bir bakıcı bulur; ‘Gülnihal’… Onun da bir bebeği vardır. ‘Gülnihal’in gelişi ile ‘Aslı’ kendinden bile gizlediği sırlarıyla yüzleşmeye başlar…’

‘Bağlılık Aslı’, dünyanın dört bir yanında, tüm modern kentlerde yaşanan evrensel bir konuya değiniyor. Modern dünyada kadın ve anne olmanın yarattığı açmazları ve bu durumun kadınların yakın çevreleriyle olan ilişkilerine yansımalarını yargılamadan, yalnızca şahit olarak izleyiciye sunan film bu konuyu daha önce görülmemiş bir bakış açısıyla perdeye yansıtıyor.