BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabı BİLSEM'de eğitim almak isteyen ve sınavlara giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. BİLSEM'de öğrenciler destek eğitimi, iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri, yabancı dil gibi pek çok alanda eğitim görüyor. BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kayıt takvimi haberimizde. 

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEB'in 29 Mart 2019'da resmi Twitter adresinden yayımladığı takvime göre BİLSEM bireysel değerlendirme 13 Mayıs'ta başladı ve 2 Ağustos'a kadar sürdü. Bireysel değerlendirme sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin duyurulması ise 9 Ağustos'ta www.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Yani yarın BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları açıklanacak. 19 - 23 Ağustos tarihleri arasında da bireysel değerlendirme sonuçlarına itirazlar yapılacak.

2019 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 BİLSEM kayıtları, bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılmasının arından 9 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri yapılacak.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEM'DE ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.