Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Bilgi Yaşam CHP hangi yıllarda iktidar oldu, CHP en son ne zaman iktidar oldu?
    1

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1923 yılında kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olarak tarihe geçmiştir. CHP, kuruluşundan itibaren birçok kez hükümette bulunmuş ve Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli rol oynamıştır. Bu yazımızda, CHP'nin hangi yıllarda iktidar olduğunu ve en son ne zaman iktidar olduğunu detaylı bir şekilde ele alacağız.

    Cumhuriyet Halk Partisi

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye'nin en köklü ve tarihi siyasi partilerinden biridir. 9 Eylül 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan CHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve modernleşme sürecinde kritik rol oynamıştır. CHP, laiklik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik ve inkılapçılık ilkelerine dayanan "Altı Ok" ideolojisiyle Türkiye'nin siyasi ve sosyal yapısına yön vermiştir.

    Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma sürecinin öncüsü olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun sona erdiği ve yeni bir devletin kurulduğu dönemde ortaya çıkmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan CHP, 1923-1950 yılları arasında Türkiye'de tek parti olarak iktidarda kalmış ve birçok önemli reform gerçekleştirmiştir. Bu dönemde gerçekleştirilen reformlar arasında laiklik, kadın hakları, eğitim, hukuk ve ekonomi alanındaki değişiklikler bulunmaktadır.

    1950 genel seçimlerinde Demokrat Parti'nin (DP) iktidara gelmesiyle birlikte, Türkiye'de çok partili siyasi hayata geçiş başlamış ve CHP muhalefet partisi konumuna geçmiştir. Bu dönemden itibaren CHP, çeşitli dönemlerde koalisyon hükümetlerinde yer almış ve zaman zaman iktidara gelmiştir. Özellikle Bülent Ecevit liderliğinde 1970'lerde önemli başarılara imza atan parti, Kıbrıs Barış Harekatı gibi kritik olaylarda etkili olmuştur.

    CHP, Türkiye'nin siyasal, sosyal ve ekonomik dönüşümünde merkezi bir rol oynamıştır. Tek parti dönemi boyunca gerçekleştirilen reformlar ve devrimlerle Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecine öncülük etmiştir. Çok partili hayata geçiş sonrasında da muhalefet ve iktidar dönemlerinde Türkiye'nin demokratikleşme sürecine katkıda bulunmuştur.

    CHP, günümüzde de Türkiye'nin önemli siyasi aktörlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Parti, sosyal demokrat bir çizgide, laiklik ve cumhuriyet değerlerini savunmaya devam etmekte, demokratikleşme, insan hakları, sosyal adalet ve ekonomik kalkınma gibi konularda politikalar üretmektedir.

    2

    CHP Hangi Yıllarda İktidar Oldu?

    CHP ne zaman iktidar oldu sorusu son dönemlerin en çok aratılan konularından biridir. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye'nin en köklü ve tarihi siyasi partilerinden biri olarak, çeşitli dönemlerde iktidarda bulunmuştur. CHP'nin iktidar dönemleri, Türkiye'nin siyasal ve toplumsal dönüşüm süreçlerinde önemli rol oynamıştır. İşte CHP'nin iktidarda bulunduğu yıllar ve bu dönemlerin detayları:

    1923-1950: Tek Parti Dönemi

    CHP, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kuruldu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi olarak 1950'ye kadar iktidarda kaldı. Bu dönem, Türkiye'nin modernleşme ve batılılaşma sürecinin başladığı, Cumhuriyet'in kurumsal ve hukuki temellerinin atıldığı yıllardır.

    • 1923-1938: Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde, CHP liderliğinde gerçekleştirilen devrimlerle Türkiye'nin modern ve laik bir devlet yapısına kavuşturulması hedeflenmiştir. Bu dönemde, hukuk, eğitim, ekonomi ve sosyal alanlarda köklü reformlar gerçekleştirilmiştir.
    • 1938-1950: Atatürk'ün vefatından sonra İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı döneminde, II. Dünya Savaşı'nın getirdiği zorluklarla başa çıkılmış ve çok partili hayata geçiş süreci başlatılmıştır.
    3

    1961-1965: Koalisyon Hükümeti

    27 Mayıs 1960 askeri darbesi sonrasında yapılan 1961 genel seçimlerinde CHP, en fazla oy alan parti oldu ve koalisyon hükümetleri kurdu.

    • 1961-1965: İsmet İnönü liderliğinde kurulan koalisyon hükümetleri, Türkiye'nin demokratikleşme sürecini ve ekonomik kalkınmasını destekleyen politikalar izledi. Bu dönemde, sosyal ve ekonomik alanda önemli reformlar gerçekleştirilmiştir.

    1971-1973: Koalisyon Hükümeti

    12 Mart 1971 muhtırası sonrasında, Nihat Erim liderliğinde kurulan koalisyon hükümetlerinde CHP, hükümette yer aldı.

    • 1971-1973: Nihat Erim, Ferit Melen ve Naim Talu'nun başkanlık ettiği koalisyon hükümetlerinde CHP, askeri müdahalenin etkilerini hafifletmeye çalıştı ve demokratik süreci yeniden tesis etmek için çaba gösterdi.

    1974-1980: Bülent Ecevit Dönemi

    1973 genel seçimlerinde CHP, Bülent Ecevit liderliğinde en fazla oy alan parti oldu ve 1974 yılında Millî Selamet Partisi (MSP) ile koalisyon hükümeti kurarak iktidara geldi.

    • 1974: Bülent Ecevit başkanlığındaki CHP-MSP koalisyon hükümeti, Kıbrıs Barış Harekâtı'nı gerçekleştirdi. Bu harekât, Türkiye'nin Kıbrıs'taki Türk topluluğunun güvenliğini sağlama amaçlı önemli bir askeri operasyondu.
    • 1977-1979: 1977 seçimlerinde CHP, tekrar en fazla oy alan parti oldu ve Bülent Ecevit başkanlığında hükümet kuruldu. Ancak, bu hükümet uzun ömürlü olmadı ve çeşitli siyasi krizler ve ekonomik zorluklar nedeniyle görev süresi kısa sürdü.
    4

    CHP En Son Ne Zaman İktidar Oldu?

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), en son 1977 genel seçimlerinde iktidara gelmiştir. Bu dönemde, Bülent Ecevit liderliğinde kurulan hükümet, Türkiye'nin siyasi tarihindeki önemli olaylardan biri olarak kaydedilmiştir. İşte CHP'nin en son iktidar dönemi ve bu dönemin detayları:

    1977 genel seçimlerinde CHP, yüzde 41.4 oy alarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır. Ancak, bu oy oranı tek başına hükümet kurmak için yeterli çoğunluğu sağlamamıştır. Bu nedenle, Bülent Ecevit liderliğindeki CHP, koalisyon görüşmeleri yapmış ve çeşitli partilerle işbirliği arayışına girmiştir.

    Seçimlerin ardından, Bülent Ecevit başkanlığında CHP azınlık hükümeti kurulmuştur. 1978 yılında ise, güvenoyu alarak hükümeti kurmayı başarmıştır. Bu dönemde, CHP'nin öncülüğünde çeşitli sosyal ve ekonomik politikalar uygulanmaya çalışılmıştır.

    Bülent Ecevit'in liderliğinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı, CHP'nin popülaritesini artırmış ve Ecevit'in "Karaoğlan" lakabıyla halk arasında büyük destek kazanmasını sağlamıştır.CHP hükümeti, sosyal adalet ve ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda çeşitli reformlar yapmaya çalışmış, ancak ekonomik zorluklar ve siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle bu hedeflere ulaşmada zorluklar yaşamıştır.

    1979 yılında yapılan ara seçimlerde CHP, büyük bir yenilgi almış ve hükümet düşmüştür. Bu dönemde yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, hükümetin istikrarını olumsuz etkilemiş ve koalisyon hükümetinin dağılmasına yol açmıştır. 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleştirilen askeri darbe, Türkiye'nin siyasi yapısını kökten değiştirmiştir. Bu darbe sonrasında CHP dahil olmak üzere birçok siyasi parti kapatılmış ve siyasi faaliyetler yasaklanmıştır. CHP, bu dönemde siyasi sahneden çekilmiş ve Türkiye'de yeni bir siyasi düzen kurulmuştur. Bu tarihten sonra CHP, çeşitli dönemlerde muhalefet partisi olarak Türk siyasetinde önemli rol oynamaya devam etmiştir, ancak tek başına iktidara gelememiştir. Bu nedenle, 1977 yılı, CHP'nin Türkiye'de en son iktidara geldiği yıl olarak kaydedilmiştir.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ