Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

DGS adaylarının heyecanlı bekleyişi sona erdi, 2021 DGS sınavı 11 Temmuz Pazar sabahı başladı. Sınavın ardından en çopk merak edilen konulardan biri de DGS puan hesaplama sistemi oldu. İşte detaylar...

DGS'DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

DGS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürür.

DGS SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış
cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham
puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların
ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart
sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel
Standart Puan hesaplanacaktır.

DGS ÖNLİSANS BAŞARI PUANI HESAPLAMA

2021-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde
tutularak bir Ön Lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır

2021-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri
elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu
bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi
üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

2021-DGS’de Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), aşağıdaki şekilde hesaplanarak sınav puanlarına eklenecektir:,

Ön lisans akademik not ortalamaları (en yükseği 100, en düşüğü 50 olarak değerlendirilerek) 0,8 ile
çarpılarak Önlisans Başarı Puanına (ÖBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük notun ÖBP değeri
40 olacak, en yüksek 100 olan notun da ÖBP değeri 80 olacaktır. 50’nin altında olan notlar 50 olarak
değerlendirmeye alınacaktır. Bu şekilde hesaplanan Önlisans Başarı Puanı merkezî sınavdan alınan puana
eklenerek adayın yerleştirme puanı hesaplanacaktır. Bütün not sistemleri doğru orantı kurularak, 100’lü not
sistemine dönüştürülecektir.

DGS PUAN HESAPLAMA

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans
başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.
DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını
belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak
toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.
Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en
az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.
2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı
ile çarpılacaktır. 2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ilgili
ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.