Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Diyarbakır memur alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? Diyarbakırlılar tarafından en sık araştırılan konu başlıklarından biri oldu. 387 personelin alınacağı Diyarbakır memur alımları ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

DİYARBAKIR MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alımların Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinde duyuruldu. Yayımlanan duyuruda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde zabıta, memur ve personel kadrolarında istihdam etmek üzere 387 personel alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular bugün başlıyor, 6 mart saat 17.00'ye kadar sürecek.

 DİYARBAKIR MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
g.Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya
müracaat edebilir.)