Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Dünyada yaşlı istihdamını artırmak için neler yapılıyor? - Sosyal Güvenlik Haberleri

    Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), devlete göre emeklilik için genç, işverene göre ise çalışmak için yaşlı görüldüklerinden yakınıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) işgücü istatistiklerine göre, 2018 yılında işsizlik oranı Türkiye genelinde yüzde 11.0 iken 20-24 yaş grubunda yüzde 22.0; 25-34 yaş grubunda yüzde 12.5; 35-54 yaş grubunda yüzde 8.1; 55 yaş üstünde ise yüzde 5.8 olarak gerçekleşti. İlk bakışta, 55 yaş üzerinde işsizliğin ülke ortalamasının yarısı düzeyinde olduğu görülüyor.

    Yaş gruplarına göre işsizlik
    Yaş grubu İşgücü İstihdam İşsiz sayısı İşsizlik oranı
    15+ 2014 28.786 25.933 2.853 9,9
    2018 32.274 28.738 3.537 11,0
    15-19 2014 1.741 1.460 281 16,1
    2018 1.803 1.494 309 17,1
    20-24 2014 3.048 2.470 578 18,9
    2018 3.380 2.636 743 22,0
    25-34 2014 8.568 7.644 924 10,8
    2018 8.665 7.585 1.081 12,5
    35-54 2014 12.605 11.677 929 7,4
    2018 14.736 13.547 1.189 8,1
    55+ 2014 2.824 2.681 142 5,0
    2018 3.690 3.476 215 5,8
    Kaynak: TÜİK İşgücü İstatistikleri

    Ancak, TÜİK’in daha dar aralıktaki verilerine bakıldığında işgücüne katılım oranının 50 yaşından sonra hızla azaldığı görülüyor. 2018 yılı itibarıyla 25-44 yaş grubundaki kişilerin yüzde 70-72’si işgücüne katılırken, bu oran 45-49 yaş grubunda yüzde 66.5’e, 50-54 yaş grubunda yüzde 54.4’e, 55-59 yaş grubunda ise yüzde 42.9’a geriliyor. İşgücüne katılım 50 yaştan sonra azaldığı için işsizlik oranı da buna bağlı olarak daha düşük oranlarda seyrediyor.

    REKLAM
    Yaş gruplarına göre işgücü
    İşgücüne İşgücüne
    Yaş grubu İşgücü dahil olmayanlar katılma oranı
    15+ 2014 28.786 28.200 50,5
    2018 32.274 28.380 53,2
    15-19 2014 1.741 4.529 27,8
    2018 1.803 4.385 29,1
    20-24 2014 3.048 2.407 55,9
    2018 3.380 2.218 60,4
    25-29 2014 4.129 2.035 67,0
    2018 4.245 1.806 70,2
    30-34 2014 4.439 2.043 68,5
    2018 4.420 1.836 70,7
    35-39 2014 4.022 1.815 68,9
    2018 4.676 1.848 71,7
    40-44 2014 3.621 1.762 67,3
    2018 4.089 1.670 71,0
    45-49 2014 2.867 1.805 61,4
    2018 3.431 1.726 66,5
    50-54 2014 2.095 2.224 48,5
    2018 2.540 2.129 54,4
    55-59 2014 1.338 2.257 37,2
    2018 1.742 2.314 42,9

    Emekli olanların bir kısmı sigortalı çalışmayı bırakıp kayıt dışına yöneldiği için işgücüne katılımın düştüğü akla gelebilir. Ancak, TÜİK’in işgücü verilerinde sigortalı veya kayıt dışı çalışan ayrımı yapılmıyor. Kayıt dışı çalışanlar da toplam işgücü ve istihdam rakamları arasında yer alıyor. TÜİK’in verilerinden çıkan en somut sonuç, sebebi ne olursa olsun 50 yaşından itibaren işgücü piyasasından çıkanların sayısının hızla arttığı.

    TÜİK, işgücüne dahil olmayanların dahil olmama nedenlerini yaş gruplarına göre ayrım yapmadan topluca yayımlıyor. Bu verilere göre, 2014 yılında 3 milyon 827 bin kişi işgücüne dahil olmama nedeni olarak emekliliği gösterdi. 2018 yılında emekliliği gerekçe gösterenlerin sayısı 4 milyon 366 bin kişi oldu. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların sayısı ise 2014’te 2 milyon 484 bin iken, 2018’de 2 milyon 170 bine geriledi.

    REKLAM

    YAŞLI İSTİHDAMI DÜNYANIN DA SORUNU

    Emekli olmak için genç, çalışmak için yaşlı nüfusun istihdamı dünyanın da gündeminde yer alıyor. Bazı ülkelerde belli yaşın üzerinde işçi çalıştıranlara teşvik, bazı ülkelerde ise belli yaşın üzerindekileri işten çıkartanlara yükümlülük konuluyor.

    Fransa’da 50’den fazla işçi çalıştıran işverenlere, 50 yaş ve üzeri işçiler için bir eylem planı hazırlama zorunluluğu bulunuyor. Her bir işveren, bu yaş üzerinde kaç işçi çalıştırmaya devam edeceğini ve kaç kişiyi işe alacağını resmi makamlara bildirmek zorunda.

    Belçika’da normal emeklilik yaşı 65 olmakla birlikte, 58 yaşından itibaren emekli olmak mümkün. Ancak, işverenler 58 yaş ve üzerindeki kişileri normal emeklilik yaşından önce işten çıkartmaları halinde 65 yaşına gelinceye kadar işsizlik yardımı ve ek yardım yapmakla yükümlü.

    REKLAM

    Finlandiya, Türkiye’de daha çok erken emekli olanların emekli aylığında kesintiyle gündeme geldi. Ancak, Finlandiya’da 2017 yılında çıkartılan yasayla ayrıca, emeklilik yaşını doldurduğu halde çalışmaya devam edenlerin, geç emekli oldukları her ay emekli aylıklarının yüzde 0.4 oranında artırılması da sağlandı.

    Danimarka’da her ne kadar kanuni emeklilik yaşı 67 ise de ortalama 60–61 yaşında emekli olunabiliyor. Danimarka 1999 yılında yaptığı değişiklik ile 60 yaşından büyük kişilerin işgücü piyasasına katılımını artırmak ve 62 yaş üstü bireylerin çalışmaya devamını sağlamak amacıyla teşvik politikaları uygulamaya başladı.

    ÇÖZÜM NE OLABİLİR?

    Türkiye’de EYT konusu daha çok emeklilik yaşı bağlamında tartışıldığı için soruna doğru teşhis konulamıyor ve doğru politika üretilemiyor. Emeklilikte yaşa takılanların sorunu temelde iki noktada toplanıyor. Birincisi, çalışmaya devam ettikçe emekli aylığının düşmesi, ikincisi ise işsizlik veya işsiz kalma korkusu.

    Çalışmaya devam ettikçe emekli aylığının düşmesi konusunu önceki gün kapsamlı bir şekilde ele aldık. Çözümü ise emeklilik için gerekli asgari prim günü koşulunu yerine getirenlerin çalışmaya devam ettikçe emekli aylıklarını artıracak bir formül bulunması.

    REKLAM

    İşsizlik konusundaki çözüme gelince, dünyadaki örneklere bakmak bile yeterli. Türkiye’de kaç yıl işsizlik sigortası primi yatırılırsa yatırılsın azami 10 ay işsizlik maaşı ödeniyor. Bir defa Türkiye’deki işsizlik maaşı ödeme süreleri çok kısa. İşsizlik maaşı süresi dolduktan sonra da işsiz kalanlara yönelik bir yardım bulunmuyor.

    OECD ÜLKELERİNDE İŞSİZLİK MAAŞI VE İŞSİZLİK YARDIMI

    OECD ülkelerinden Belçika’da işsizlik maaşı ödeme sürelerinde sınır bulunmuyor. Hollanda 38 ay, İsveç 35 ay, İspanya, Portekiz, Norveç. Fransa ve Danimarka 24 ay süre ile işsizlik maaşı ödüyor.

    OECD ülkelerinin büyük kısmında, yoksullara yönelik yardımların ötesinde, işsizlik maaşı ödemelerinin bitiminde işsizlik yardımı devreye giriyor. İşsizlik maaşı, çalışırken ödenen prim karşılığı olduğu için daha yüksek; işsizlik yardımı ise prim ödenmeden, karşılıksız olarak devlet tarafından yapılan bir sosyal yardım olduğu için daha düşük düzeyde bulunuyor.

    Avustralya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Yeni Zelanda, Portekiz, İsveç gibi ülkelerde ortalama ücretin yüzde 15’i ile yüzde 25’i arasında işsizlik yardımı yapılıyor. Bu oran İngiltere ve Almanya’da yüzde 10, Estonya’da yüzde 8, Avusturya’da yüzde 39 oranında.

    REKLAM

    İşsizlik yardımında çoğu ülkede süre sınırı bulunmuyor. Genellikle işsizlik süresi boyunca ödemeler devam ediyor.

    OECD ülkelerinde işsizlik sigortası
    Azamı ödeme Ödeme oranları
    İstihdam ve katılım zorunluluğu süresi (ay) Başlangıç Bitiş
    Avusturya 24 ayda 365 gün 9 55
    Belçika 27 ayda 468 gün Sınır yok 60 53,8 (1 yıl sonra
    Kanada 12 ayda 596 saat 5 65
    Çek Cumhuriyeti 36 ayda 365 gün 5 65 50-45 (2 ve 4 ay sonra)
    Danimarka 36 ayda 365 gün 24 90
    Estonya 36 ayda 365 gün 12 50 40 (101 gün sonra)
    Finlandiya 28 ayda 238 gün 23 62-82
    Fransa 28 ayda 120 gün 24 57 75
    Almanya 24 ayda 365 gün 12 60
    Yunanistan 14 ayda 125 gün 12 Ortalama ücretin yüzde 27'si
    Macaristan 48 ayda 365 gün 9 60 Asgari ücretin % 60'ı
    İrlanda 12 ayda 273 gün 12 Ortalama ücretin yüzde 32'si
    İtalya 24 ayda 365 gün 8 60 50 (6 aydan sonra)
    Japonya 12 ayda 180 gün 9 50 80
    Güney Kore 18 ayda 180 gün 7 50
    Hollanda 36 haftada 26 hafta 38 75 70 (2 ay sonra)
    Polonya 18 ayda 365 gün 12 O.Ü. % 30'u O.Ü. % 23'ü (3 ay sonra)
    Portekiz 24 ayda 450 gün 24 65
    Slovakya 48 ayda 36 ay 6 50
    Slovenya 18 ayda 365 gün 9 70 60 (3 ay sonra)
    İspanya 72 ayda 360 gün 24 70 60 (6 ay sonra)
    İsveç 12 ayda 6 ay 35 80 70 (9 ay sonra)
    İsviçre 24 ayda 365 gün 18 70
    İngiltere 24 ayda 365 gün 6 O.Ü. % 10'u
    ABD 20 hafta 23 53
    Türkiye 3 yılda 600 gün 10 40
    Kaynak: OECD

    TÜRKİYE’DE BEKLENEN ÇALIŞMA ÖMRÜ AB’NİN 6.8 YIL GERİSİNDE

    Avrupa İstatistik Ofisi’nin (EUROSTAT) verilerine göre, 2018 yılında Avrupa Birliği’nde (AB) beklenen çalışma ömrü (yani 15 yaşındakilerin yaşamlarında çalışması beklenen yıl sayısı) 36.2 yıl düzeyinde. Bu rakam 2017 yılında 35.9 yıl, 2000 yılında ise 32.9 yıl seviyesindeydi. Erkeklerin kadınlardan daha uzun çalışması bekleniyor. Ortalama olarak erkekler için beklenen çalışma ömrü 38.6 yıl, kadınlar için 33.7 yıl.

    AB üyesi ülkelerde beklenen çalışma ömrü, İtalya'da 31.8 yıl, Hırvatistan'da 32.4, Yunanistan'da 32.9, Danimarka'da 39.9, Hollanda'da 40.5 ve İsveç'te 41.9 arasında değişiyor.

    Aynı araştırmaya göre, Türkiye’de beklenen çalışma ömrü ise 29.4 yıl düzeyinde. Türkiye’ye en yakın ülke olan Arnavutluk’ta beklenen çalışma ömrü 31.8 yıl.

    Yarın: Türkiye’nin genç nüfus avantajı

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ