Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Enerji Berat Albayrak: "Türkiye için hayati rol oynadı" - Enerji Haberleri

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Plan Bütçe Komisyonu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

    Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücünün 4,288 MW artarak 2015 sonu itibariyle 73,148 MW'ye ulaştığını söyledi.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesine dair sunumunda Albayrak, "2015 yılı sonu itibariyle kurulu gücümüzün yüzde 35.4'ü hidrolik, yüzde 29.1'i doğalgaz, yüzde 20.6'sı kömür, yüzde 6.2'si rüzgâr, yüzde 0.9'u jeotermal ve yüzde 7.8'i ise diğer kaynaklardan oluşuyor" dedi.

    Albayrak, elektrik enerjisi üretim santrali sayısının da geçen yıl sonu itibariyle 1,515'e yükseldiğini kaydetti.

    İşte Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

    * Ülkemiz ekonomisinde son 13 yılda önemli atılımlar gerçekleştirmiş olup ekonomik büyüklük olarak önemli büyümelere şahitlik edilmiştir. Dünyanın 18. ve Avrupa'nın 7. büyük ekonomisi olan ülkemiz en güçlü ekonomilerinin yer aldığı G20'nin bir üyesi olup son dönem başkanlığını yürütmüş ve evsahipliği yapmıştır.

    * Küresel mali kriz nedeniyle birçok ekonominin daralma gösterdiği bir dönemde ülkemiz 2008 yılındaki yavaşlama ve 2009 yılındaki küçülmenin ardından 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla yüzde 9.2 ve yüzde 8.8 büyüme gerçekleştirmiştir.

    * 2003-2004 yüzde4,8'lik büyüme gerçekleştirmiştir. Enerji sektörü hayati rol oynamıştır. 2003-2014 arasında birincil enerji talebimiz yüzde 4,1 oranında büyümüş olması enerji tüketiminin büyüdüğünün göstergesidir.

    * Enerji sektörünün her alanında hızlı talep artışı olmaktadır. Enerji ihracatçısı ülkeler talep büyümesinin merkezi haline gelmektedir. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sebebiyle oyunun kuralları yeniden belirlenmektedir.

    * Enerji talebi uzun dönem etkili olacak konudur. İki katına çıkacak enerji talebini karşılamak, dışa bağımlılığı azaltmak ve arz güvenliğini sağlamak için çalışıyoruz.

    * Enerji politikalarımızın en önemli noktaları rekabetçi, şeffaf, çevresel sürdürülebilir enerji politikaları önceliğimiz olmuştur. Ülkemizin zengin doğal kaynaklarından azami ölçüde ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda istifade etmek, orta ve uzun vadede önceliğimiz olmaya devam edecektir.

    * Bu bağlamda çevre ile uyumlu, önceliği iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlayan, sürdürülebilir madencilik için uygulanabilir politikaların oluşturulması doğal kaynaklarımızın ekonominin büyümesine ve ülke refahına katkıda bulunacak şekilde yönetilmesinin öncelikli şartıdır.

    * Madencilik sektörünün milli gelir içinde payını artırmak ve madencilik faaliyetlerinin çevreye zarar vermeyecek şekilde ve iş sağlığı ve güvenliği doğrultusunda yürütülmesini sağlamak madencilik sektörüne ilişkin temel stratejilerimizdir.

    * Bakanlığımız ülkemiz yeraltı kaynaklarına ülkemiz ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesini amaçlayarak çalışmalarını bu doğrultuda yoğunlaştırmaktadır.

    * 2023'e kadar nükleer santrallerden elektrik üretimine geçilece ve üçüncü nükleer santral için de çalışmalar başlatılacak. Linyit ve taşkömürü kaynaklarının önemli bir bölümünün 2023'e kadar elektrik enerjisi üretimi amacıyla değerlendirilmesini amaçlıyoruz.

    * 2019 sonuna kadar elektrik enerjisi üretimi portföyünde yerli kömürün payının artırılması, toplam doğalgaz depolama kapasitesinin 5,3 milyar metreküpe ve toplam geri üretim kapasitesinin 100 milyon metreküp üzerine çıkarılması hedeflenmektedir. 2019 sonuna kadar yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretim santrallerinin toplam kurulu gücünün 45 bin megavatın üzerine çıkarılması ve 2023'e kadar teknik ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek hidroelektrik potansiyelimizin elektrik enerjisi üretiminde kullanılması hedeflenmektedir.

    * Tabii kaynakların etkin yönetimi ve ekonomiye katkısını artırmak amacıyla da Türk madencilik işlemlerinin e-Devlet Projesi kapsamında elektronik ortamda yürütülmesi ve 2019 sonuna kadar kademeli olarak enerji dışı doğal kaynaklar için kamu tarafından yapılan sondaj miktarının 200 bin metre seviyesine çıkarılması için çalışmaların sürdürülecek.

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ