Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplara üye olan kamu görevlileri için uygulanacaklar OHAL Kararnamesi'nde yayımlandı. İşte kamuda çalışanlarla ilgili alınan kararların detayları...

Bugüne kadar 60 binden fazla memur açığa alınmıştı, görevden el çektirilmişti. Şimdi yeniden bir güvenlik sorgulaması yapılacak. Hepsinin memurluktan atılması gibi bir durum söz konusu değil. Yeniden bir güvenlik sorgulaması yapılacak. Her bakanlıkta bir komisyon kurulacak. Üst komisyon Maliye Bakanlığında olacak. Tüm bu çalışmalar neticesinde FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen tüm memurlar memurluktan atılacak.KAMU HİZMETLERİNDE BİR DAHA GÖREV ALAMAYACAKLAR

Bahse konu durumlar dahilinde birinci fıkra uyarıca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek. Bunun yanı sıra doğrudan ya da dolaylı olarak da görevlendirilemeyecekleri gibi görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacak.

Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanacak.15 GÜN İÇİNDE KAMU KONUT VE LOJMANLARINDAN TAHLİYE EDİLECEKLER

Görevlerine son verilen kamu personelinin silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilecek ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilecek. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacaklar.

Bu madde kapsamında kamu görevi sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama yapılacak.

İŞTE KAPATILAN TÜM KURUM VE KURULUŞLAR

PASAPORTLARI İPTAL EDİLECEK

Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum ve kuruluşlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirilecek. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.KİMLER GÖREVDEN ÇIKARILACAK?

* 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanının inhası, Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,


* 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa tabi personel Jandarma Genel Komutanının teklifi, İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,


* 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa tabi personel Sahil Güvenlik Komutanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,


* Milli Savunma Bakanına bağlı personel Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır,


* 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır,


* Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayıyla kamu görevinden çıkarılır,


* 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır,


* Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla kamu görevinden çıkarılır.