Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam Zenginler milli gelirden aldıkları pay arttı - İş-Yaşam Haberleri

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’na göre 2015’te Türkiye’de gelir dağılımı bozuldu. Araştırmaya göre Türkiye’de yaşayan en yoksul yüzde 20’nin gelirden aldığı pay 1 puan azalarak 6.2’den 6.1’e indi. Oysa en zengin yüzde 20’nin gelirden aldığı pay yüzde 45.9’dan yüzde 46.5’e çıktı.

    2015’te en yoksul yüzde 20’nin ücret gelirleri önemli ölçüde yükseldi ve devletin de bu kesime yardımı ciddi oranda arttı. Ancak bu iki gelişme en zengin yüzde 20’nin şirketlerinden elde ettiği kârın yanında devede kulak kaldı. Böylece zengin ile yoksul arasındaki gelir uçurumu arttı. En yoksul yüzde 20’lik dilimin ücret gelirlerinin toplam gelirleri içindeki payı 33.7’den 37.3’e çıktı.

    Devletin bu kesime yaptığı sosyal yardımlar da yüzde 18.7’den yüzde 20.5’e tırmandı. En yoksul yüzde 20’nin gayrimenkulden aldıkları pay ile hisse senedi ve bono gibi menkul kıymetlerden aldıkları pay ise 2014’e göre 2015’te geriledi.

    ZENGİNİN ŞİRKETİ ÇOK KAZANDIRDI

    Buna karşın en zengin yüzde 20 şirketlerin yüksek kâr payından kazandı. Bu kesimin müteşebbis gelirlerinin toplam gelirleri içindeki payı yüzde 20.9’dan yüzde 21.8’e ulaştı. İlginç bir rakam da en zengin yüzde 20’nin tarım gelirlerinni toplam gelirleri içindeki payının yüzde 3.7’den yüzde 4’e ulaşması şeklinde kendini gösterdi.

    Bu durum son yıllarda şirketlerin ve büyük işletmelerin tarıma ilgi göstermesi sonucu bu alandan elde ettikleri gelirin arttığını gösteriyor. 2015’te en zengin yüzde 20’lik dilimin ücret gelirleri aynı kalırken hisse senedi ve bono gelirleri de aynı yıl borsadaki düşüş ve tahvil faizlerindeki yükseliş nedeniyle düştü.

    GAYRİMENKUL GELIRI SADECE ORTA DİREKTE ARTTI

    En yoksul ile en fakir arasında kalan orta direk denilebilecek kesimin ise en fazla artan gelirinin gayrimenkulden kaynaklandığı görüldü. Yoksulların gayrimenkul gelirleri yüzde 1,1’den yüzde 1’e en zengin yüzde 20’nin geliri ise yüzde 4.7’den yüzde 4.6’ya gerilerken ikinci yüzde 20’dekilerin geliri yüzde 1.1’den 1.3’e ve üçüncü yüzde 20’lik dilimin bu alandaki geliri ise yüzde 1.7’den 1.8’e tırmandı. Orta direğin maaşları ile sosyal yardımlardan aldığı payda arttı. İkinci yüzde 20’lik dilime yapılan sosyal transferler 2014’te yüzde 22.9’ken 2015’te yüzde 23.4 oldu. Bir başka ilgi çekici rakam ise en zengin yüzde 20’lik dilimde hanelerarası transferin gelir içindeki payının yüzde 1.2’den yüzde 2.1’e çıkması. Bu rakam zengin ailelerin diğer zengin ailelere veya örneğin çocuklarına veya diğer yakınlarına yaptığı yardımın arttığını gösteriyor.

    NÜFUSUN 14.7'Sİ YOKSUL

    Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin % 50’si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk sınırına göre, yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0.3 puanlık düşüş ile yüzde 14.7 olarak gerçekleşti. Okuryazar olmayanların yüzde 27.2’si, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 23.7’si yoksul iken, bu oran lise altı eğitimlilerde yüzde12.8, lise ve dengi okul mezunlarında ise yüzde 5.6 oldu. Yükseköğretim mezunları ise yüzde 1.6 ile yoksulluk oranının en düşük gözlendiği grup oldu.

    GELİR EŞİTSİZLİĞİ ARTTI

    Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade etmektedir. 2015 yılı sonuçlarına göre Gini katsayısı bir önceki yıla göre 0.006 puan artışla 0.397 olarak tahmin edildi.

    RAHİM AK/GAZETE HABERTÜRK

    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ