Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
AA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının, "Yurt Dışında  Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin  Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu deniz taşıtlarının kayıt veya tescili ile  serbest dolaşıma girişi için liman başkanlıklarınca, 27 Ocak 2017'den önce  iktisap edildiğini ve bayrağını taşıdığı ülke kayıtlarında olduğunu gösterir  belge istenecek. Bunun yanı sıra, bayrağını taşıdığı ülkenin kaydından terkin  edildiğine dair belgenin, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde  getirileceğine ilişkin taahhüt gerekecek.

Teknenin adına kayıt edileceği kişi  "gerçek kişi" ise TC kimlik numarası, "tüzel kişi" ise imza sirküleri, ticaret  sicil gazetesi, vergi numarası talep edilecek. İnternet üzerinden gemi isim  başvurusunun yapılması, bağlama kütüğüne kayıt için ruhsatname harcının veya  ücretinin yatırıldığına dair belge gerekecek. Ayrıca, gemi siciline kayıt  edilecek teknelerin ulusal mevzuata göre ölçümünün yapılması ve bağlama kütüğüne  kaydı için, teknenin mevcut kayıtlardaki ölçüm değerlerinin esas alınması şartı  aranacak.

Bağlama kütüğü ruhsatnamesi düzenlendikten sonra, ulusal mevzuata göre  en geç bir yıl içinde ölçüm işleminin yapılmasından tekne maliki veya malikleri  sorumlu olacak.

Gerekli şartları yerine getiren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti  gemisi malikinin veya maliklerinden birinin talebi üzerine, liman başkanlığınca  kayıt veya tescili, önceki kayıt belgesinde yer alan maliklerin tamamı adına  yapılacak. Kayıt veya tescili yapılan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti  gemilerine ilişkin gümrük işlemleri, liman başkanlıklarının ilgili gümrük  idaresine kayıt veya tescilinin yapıldığının bildirimini müteakip 60 gün içinde  tamamlanacak.

Öte yandan "Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel  Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ"  yürürlükten kaldırıldı.