Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası  Kanununun Geçici 16 ncı maddesine göre hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde el sanatları ile uğraşan ev kadınlarının daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır. Ev hanımı olan ve elişi yaparak geçimini sağlayan kadınların sigorta prim ödemesi ne kadardır? İşte aranan şartlar ve sigorta prim hesaplama yöntemi...

ŞARTLAR

- Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak ,
- Ticari, tarımsal veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmama koşullarına sahip bulunarak yerine getirmek,
- Herhangi bir işverene iş sözleşmesiyle tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte yapmak,

PRİM HESAPLAMA

2011 yılı için ödenecek prim miktarı günlük asgari ücretin 18 katıdır. Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlar, prime esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendileri tarafından belirlenecek kazancın %32’si oranında prim ödemektedirler. Bu primin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12’si genel sağlık sigortası primi olmaktadır.

2018 yılı için belirlenen isteğe bağlı sigorta prim ödemelerine göre; ev hanımlarının isteğe bağlı bağkur primleri ise 541,20 TL'dir