Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Gündem Gelir İdaresi Başkanlığı 1000 gelir uzman yardımcısı alınacak! Gelir uzmanlığına başvuru şartları ne

    Gelir İdaresi Başkanlığı,23 şehirdeaçık bulunan kadrolara atanmak üzere, 1000 (bin) Gelir Uzman Yardımcısı alınacağını duyurdu. Başvurmak isteyen adaylar için Gelir Uzman Yardımcısı alımı hakkında herşey...

    GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

    - En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

    - 01.01.2018 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1983 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

    - Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,

    REKLAM

    - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

    - ÖSYM tarafından 21 Mayıs 2017 ve 27-28 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS (A) P48 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

    -Başvuru Süresi içinde başvuru yapmış olmak.

    SINAV BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    - Başvurular,03 Temmuz 2018 Salıgünü başlayıp,26 Temmuz 2018 Perşembegünüsaat 17.30'da sona erecek.

    - Başvurular, adaylarınhttp://sinav.gib.gov.tradresindeki"Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacaktır. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar internet sitesinde yer almakta.

    - Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecektir.

    GELİR UZMAN YARDIMCISI SINAVI NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

    - Giriş sınavının yazılı bölümü18 Ağustos 2018 Cumartesi günü saat 10.00'daAnkara'da yapılacaktır.

    REKLAM

    - Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce e-Devlet portalı(http://www.turkiye.gov.tr)ile Başkanlığımız resmi internet sitesinde(http://www.gib.gov.tr)ilan edilecektir.

    SINAV ŞEKLİ VE KONULARINASIL OLACAK?

    - Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olacak.

    - Giriş sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi;

    Hukuk Grubu;Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler).

    İktisat Grubu;Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

    Maliye Grubu;Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

    Muhasebe Grubu;Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

    SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLACAK?

    - Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sözlü sınavın yeri ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde(http://www.gib.gov.tr)yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır.

    - Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler uygun görülen yerlere asılmak ve Başkanlık resmi internet sitesinde(http://www.gib.gov.tr)yayımlanmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

    - Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanarak sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

    Haberi Hazırlayan: Tuba Fıçıcı
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ