Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

GAZETE HABERTÜRK

Uzman Erbaş Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle erkek, kız ve kadın kaçıranlar uzman erbaş olamayacak. Görevdeyken bu suçları işleyenlerin sözleşmeleri iptal edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliğe göre, uzman erbaş olarak alınacak personelde aranacak özellikler yeniden belirlendi.

Kız, kadın veya erkek kaçırarak bu suçlardan mahkûm olanlar uzman erbaş olamayacak. “Zimmet, iftira, irtikap, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, ırza geçme, sarkıntılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, üste hakaret, isyan” suçlarından hüküm giyen, cezası ertelenen ya da bu suçlarda hükmün açıklaması geri bırakılanlar da uzman erbaş olamayacak.

Uzman erbaşların, görevdeyken bu tür suçları işlemeleri halinde de sözleşmeleri iptal edilecek. Benzer suçları işleyenler hakkında hükmün açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmesi halinde bile sözleşmeleri iptal edilecek.