Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

AK Parti, CHP, MHP ve HDP'nin Soma'daki faciayla ilgili Meclis Araştırması açılmasını içeren önergelerinin Genel Kurul'daki görüşmesi Danışma Kurulu önerisiyle yarına ertelendi. Genel Kurul'da canlı yayın tartışması yaşandı.

CHP, MHP ve HDP milletvekilleri TBMM TV'nin görüşmeleri canlı yayınlaması istedi ve imzaladığı dilekçeyi TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e sundu. Ancak, bu talebin kabul edilmediği öğrenildi.
Soma'da meydana gelen maden kazalarının araştırılmasına dair araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM TV'nin canlı yayını ise saat 19.00'dan sonra sadece internet üzerinden yayın yapmasına muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi. HDP Şırnak Milletvekilleri, böyle bir faciayla ilgili görüşmelerin halkın da dinlemesi istedi ve dilekçe yazarak TRT'nin canlı yayın süresinin uzatılması için TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e iletilmesini istedi. Bunun üzerine canlı yayının sürmesi için CHP,MHP ve HDP milletvekilleri dilekçeleri imzaladı. Ardından da CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, dilekçeyi AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın yanına getirdi ve imzalamasını istedi. Ancak Elitaş imzalamayarak dilekçeyi Hamzaçebi'ye geri verdi. Bunun üzerine 3 partinin imzaladığı dilekçeyi TBMM Başkanvekili Sadık Yakut'a teslim etti. Yakut da ara verip konuyu TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e ileteceğini söyledi.

Aranın ardından birleşimi açan Meclis Başkanvekili Yakut, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural ve HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan'ın Meclis TV'nin Soma'daki maden faciasının görüşmeleri sırasında yayınına kesmemesi ve saat 19.00'dan sonra da canlı yayına devam etmesine ilişkin dilekçelerini Meclis Başkanı'na ilettiğini, Meclis Başkanı'nın Meclis TV'nin yayına devam etmesi talebinin daha önce intikal ettirilmiş olması halinde TRT Genel Müdürlüğü'yle görüşülebileceğini, ancak bu saatten sonra yapılacak birşey olmadığını söylediğini aktardı.

Vural, Hamzaçebi ve Kaplan da yerlerinden söz alarak Meclis Başkanlığı'nın bu kararını eleştirdiler. Bazı milletvekilleri Meclis TV'nin yayın yapabilmesi için görüşmelerin yarına ertelenmesi önerisinde de bulundular.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise söz alarak amaçlarının zaman geçirilmeden Soma ile ilgili Araştırma Komisyonunu kurulması olduğuna işaret ederek, "Bizim buradaki konuşmalarımız bir sonuç çıkarmayacak. Asıl sonucu komisyon çıkaracak. Bizim buradaki konuşmalarımız değil, komisyonun biran önce faaliyete geçmesi çok önemlidir. Bakın saat 7 oldu. Başladığımız işi bitirelim biran önce komisyonu kuralım" diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da "Konuşmak komisyonu geciktirmez" diyerek Elitaş'ı eleştirdi, milletvekillerinin gözlem ve görüşlerini aktarmasının önemli olduğunu vurguladı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise Elitaş'ın milletvekillerinin konuşmalarının komisyonun kurulmasını geciktirdiği görüşünü dile getirdiğini belirterek, bu yaklaşıma tepki gösterdi. Altay, "Elitaş'ın konuşmasını ben de Genel Kurul'a saygısızlık olarak görüyorum" ifadesini kullandı. Altay, görüşmelerin yarına ertelenmesini ve Meclis Başkanlığı'nın da Meclis TV'nin görüşmeler sona erinceye kadar canlı yayına devam edebilmesi için gerekli girişimlerde bulunmasını talep etti.

HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise Soma'da yaşanan acıdan sonra ekranları kapatmanın dehşet verici bir yaklaşım olduğunu söyledi. Kaplan, görüşmelerin yarın saat 14.00'deki birleşime bırakılarak, Meclis TV'den yayınlanmasını ve herkesin seyredebilmesinin sağlanmasını istedi.

Elitaş da tekrar söz alarak, "Bugün saat 19.00'da yayınların kesileceği siyasi parti gruplarımız tarafından biliniyordu" ifadesini kullandı. Yayınları ve halkın bilgilenmesini engellemekle itham edilmelerinin haksız olduğunu ifade eden Elitaş, yaşananlarda bir sorumlulukları var ise bunu sonuna kadar ödemeye de hazır olduklarını söyledi.

Başkanvekili Yakut, Soma ile ilgili önergelerin bugün görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu kararının kabul edildiğini hatırlattı. Yakut, Meclis TV'nin yayınlarına ilişkin idari bir işlem yaptırmasının söz konusu olamayacağını belirterek, "Yürütmeyi ilgilendiren bir konu. TRT'nin işlemleri TBMM'nin denetim yetkisine İçtüzük'te belirtilen denetim yollarıyla ayrıca konu edilebilir. Şimdi burada 4 grup anlaştığı takdirde, biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi daha sonraya bırakılması falan, itirazım yok. Ama benim idari bir işlemle ilgili burada Genel Kurul'da oylama yaptırmam söz konusu değil. Anlatmak istediğim bu" diye konuştu. Yakut daha sonra birleşime 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından Danışma Kurulu'nun, "Genel Kurul'un bugünkü birleşiminde başka bir işin görüşülmemesi, Danışma Kurulu önerisi ve Genel Kurul'un kararıyla bugün birleştirilerek görüşülmesine karar verilen 11 Meclis Araştırması önergesinin öngörüşmelerinin yarınki birleşiminde Sayıştay'a yapılacak üye seçiminden sonra yapılması ve bu işlerin tamamlanmasına karar Genel Kurul'un çalışmalarını sürdürmesi' önerisi kabul edildi.


Meclis Başkanvekili Yakut, alınan karar gereği Sayıştay'da boş bulunan üyeliklere seçim yapılması ve Soma'da meydana gelen maden kazasıyla ilgili Meclis Araştırması önergelerinin görüşülmesi için yarın saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

ÖNERGELER BİRLEŞTİRİLDİ

Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerinin altına imza koydukları Meclis Danışma Kurulu önerisi ile Soma'da meydana gelen maden kazası ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve HDP tarafından verilen Meclis araştırma önergeleri birleştirildi.


AJANSLAR