Belki de nadir görülen hastalıklar arasında en riskli olanlarından biri olan Hallermann-Streiff Sendromu nedir? Tedavisi mümkün mü? İşte Hallermann-Streiff Sendromu hakkında bilinmesi gerekenler...

HALLERMANN-STREİFF SENDROMU NEDİR?

Hallermann-Streiff Sendromu, özellikle bafl-boyun bölgesini etkileyen, tipik yüz görünümü, katarakt, hipotrikozis ve orantılı kısa boy ile karakterize ve nadir görülen bir sendromdur. Sendrom otozomal resesif kalıtım göstermekle birlikte daha çok yeni mutasyonlar şeklinde ortaya çıkmakta, bunun yanında otozomal dominant kalıtım paterni de tam olarak göz ardı edilememektedir. Bu sendromda, ince ve gaga burun, belirgin yanaklar, düşük kulak, mikroftalmi, katarakt, mikrognati, natal dişler, bilateral inmemiş testis ve kısa boy özelliklerine sahip çocuklar görülüyor.

HALLERMANN-STREİFF SENDROMU NASIL ANLAŞILIR?

Bu olguların yüzde 15’inde mental retardasyon görülürken, bebeklik döneminde solunum problemlerine sık rastlanıyor.

HALLERMANN-STREİFF SENDROMU'NUN TEDAVİSİ VAR MI?

Maalesef genetik nedenlerle meydana gelen bir rahatsızlık olan Hallermann-Streiff Sendromu'nun henüz bulunmuş bir tedavisi yok.

Bu hastalıkla mücadele etmek yaş ilerledikçe güçleşiyor. Hastalık nedeniyle kemikleşmede gecikme, zeka geriliği, görme kaybı, yüz hatlarında bozulmalar oluyor. Hastaların çoğunda alında çıkıklık, çenede düşüklük ve dişlerde bozulmalar görülüyor. Ayrıca yaşın ilerlemesiyle de hastalar, solunum yetmezliği nedeniyle ne yazık ki kaybediliyor.