Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

Hali hazırda muhalefet partilerine de dağıtılan taslak teklifte yer alan düzenlemeler şöyle:

Avukat stajı: Avukatlık stajı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılacak.

Avukat cübbesi: Avukatlar, mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkmak zorunda olacak. Avukatlara kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek.

ADLİYELERDE BAROLARIN YERİ: Her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde baro için ayrılacak yer Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilecek ve Birlik barolara kayıtlı avukat sayısını esas alarak bu yeri barolara tahsis edecek.

BAROYA KAYIT: Her avukatın, bölgesi içinde sürekli olarak avukatlık edeceği yerin baro levhasına yazılma, yükümlülüğü devam edecek. Bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat bunlardan birinin levhasına yazılacak.

TANITMA KAĞIDI: Avukat adayının ahlaki durumu hakkında staj yaptığı baroya kayıtlı iki avukat tarafından tanıtma kağıdı düzenlenecek.

GÖREVLENDİRME: Bir avukatın ölümü, meslekten veya işten çıkarılması ya da işten yasaklanması durumunda o avukatın kayıtlı olduğu baronun başkanı, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için kendi barosuna kayıtlı bir avukatı görevlendirebilecek.

ÇOKLU BARO: En az 30 avukat bulunan her ilde baro kurulabilmesi uygulaması devam edecek. Ancak 5 binden fazla avukat bulunan illerde (şu an için İstanbul, Ankara ve İzmir’i ilgilendiriyor) ise asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek. Kuruluş müracaatında, kuruluş talebini içeren dilekçe ile 2 bin avukatın imzasının ve bu avukatların belirlediği 4 kişilik kurucular kurulunun isimlerinin yer aldığı liste Türkiye Barolar Birliği’ne verilecek. Birlik (TBB), kuruluş işlemlerini yerine getirmek üzere kurucular kurulunu görevlendirecek. Kurucular kurulu en geç 6 ay içinde yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak, birliğe bildirecek. Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde Birlik, asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını yazılı olarak ilgili baroya bildirecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilemezse baronun tüzel kişiliğine Birlik tarafından son verilecek. Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak ve bunların devam eden iş ve işlemleri kaydoldukları baro tarafından yürütülecek. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından Birliğin denetim ve gözetiminde yapılacak ve kalan malvarlığı Birliğe geçecek.

BAROLARA NUMARA VERİLECEK: Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde Türkiye Barolar Birliği, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

OLAĞAN TOPLANTI: Baroların Genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde baro başkanının daveti üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek üzere toplanacak. Seçim döneminin bitmesinden önce ayrılan baro başkanının yerine baro yönetim kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından, kalan süreyi tamamlamak üzere baro başkanı seçilecek.

TBB GENEL KURULU: TBB Genel Kurulu, baroların avukatlıkta en az 10 yıl kıdemi olan üyeleri arasında gizli oyla seçecekleri üçer (mevcut hali ikişer üye) delege ile kurulacak. Görevde bulunan baro başkanları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapmış ve yapmakta olan avukatlar, yine Birlik Genel Kurulunun doğal üyesi olacak. Bu kişilerin oylamalara katılma, seçme ve seçilme hakları bulunacak. Baro genel kurullarınca ayrıca her 5 bin üye (mevcut yasada her 300 üyede bir) için birer delege seçilecek. (Hükümet bu hükümler sayesinde Ankara, İzmir ve İstanbul barolarının TBB’deki etkinliğinin kırılmasını ve Anadolu baroların TBB’deki temsil gücünün artırılmasını amaçlanıyor.) TBB Genel Kurulu baro seçimlerinin yapıldığı yılın Aralık ayında, Ankara’da olağan toplantısını yapacak.

TBB GENEL KURULU TOPLANTISI: TBB Yönetim Kurulu, doğrudan veya en az 25 baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üzerine Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Ama bu olağanüstü toplantılarda seçim yapılamayacak. Mevcut sistemde TBB Yönetim Kurulu ve 10 baronun yönetim kurulları yazı ile isterse TBB genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabiliyor. Ve bu bu toplantıda seçim de yapılabiliyor.

ADLİ YARDIM BÜROLARI: Birden fazla baronun bulunduğu illerde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacak. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılacak. Adli yardım bürosunun oluşturulmasına ve adli yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilecek.

ERKEN SEÇİM: Taslak teklifte, önemli bir geçici maddeye de yer alıyor. Buna göre; görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında yapılacak. TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacak.

KURULLARDA GÖREVLENDİRME: Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurulları, hal hakem heyetleri, tüketici hakem heyetleri ve zarar tespit komisyonlarında temsilci görevlendirilmesi, baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecek.