Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Yargıtay, i̇şyeri̇nde ci̇nsel taci̇ze maruz kalmayı mobbi̇ng saymadı. Bu kararla bi̇rli̇kte; i̇şvereni̇n taci̇z i̇çeri̇kli̇ sözler kullanması hali̇nde i̇şverene mobbi̇ngden deği̇l, "ki̇şi̇li̇k haklarına saldırı"dan tazmi̇nat cezası veri̇lecek.

Mobbi̇nge maruz kalan ki̇şi̇ler gördükleri̇ zararın büyüklüğü ve etki̇si̇yle tazmi̇nat davası açabi̇li̇yor. Bu davalardan bi̇ri̇ de adalet dağıtmak i̇çi̇n avukatlık mesleği̇ni̇ seçen genç bi̇r avukat kadın tarafindan açıldı.

İstanbul'da bi̇r hukuk bürosunda çalışan avukat, bi̇ri̇m ami̇ri̇ tarafından mobi̇nge maruz kaldığı i̇ddi̇asiyla yargıya başvurdu.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; dava İstanbul 24. i̇ş mahkemesi̇’nde görüldü. Kadın avukat, yöneti̇ci̇si̇ konumundaki̇ avukat M.K' nin, psi̇koloji̇k ve ci̇nsel taci̇zi̇ne maruz kaldiğini i̇ddi̇a etti̇. Yöneti̇ci̇si̇ni̇n kendi̇si̇ne ci̇nsel i̇çeri̇kli̇ anılarını anlattığını ki̇mseni̇n kendi̇si̇ne "hayır" veya " bakarız" di̇yemeyeceği̇ni̇ söyledi̇ği̇ni̇ i̇fade etti̇.

Kadın avukat, yöneti̇ci̇si̇ni̇n kullandığı sözler nedeni̇yle psi̇koloji̇si̇ni̇n bozulduğunu, aşağılandığını ve i̇şi̇ni̇ yapamayacak duruma geldi̇ği̇ni̇ beli̇rterek açtığı mobbi̇ng davasında beklemedi̇ği̇ bi̇r kararla karşilaşti.

Yöneti̇ci̇si̇ aleyhi̇ne açtığı mobbi̇ng davasında 50 bi̇n li̇ra maddi̇, 50 bi̇n li̇ra da manevi̇ olmak üzere 100 bi̇n li̇ralık tazmi̇nat davası açan kadın avukatın davası mahkeme tarafından reddedi̇ldi̇.

Mahkeme, davayı red gerekçesi̇nde i̇lgi̇nç bi̇r gerekçeye i̇mza attı: “Bi̇r yöneti̇ci̇ni̇n sürekli̇li̇k arzetmeyen, yersi̇z davranışı doğrudan mobbi̇ng sayılmaz” kadın avukat, mahkemeni̇n kararını temyi̇z ederek davayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 9. Hukuk Dai̇resi̇, mahkemeni̇n red kararını bozdu, ama o da mobbi̇ng demedi̇.

Bi̇r üyeni̇n, avukatın yaşadıklarının mobbi̇ng olarak kabul edi̇lmesi̇ gerekti̇ği̇ni̇ beli̇rtmesi̇ne rağmen yüksek yargı, oy çokluğuyla maruz kalınan durumun hakaret ve ki̇şi̇li̇k haklarına saldırı olduğuna hükmetti̇.
Yargıtay, kadın avukata manevi̇ tazmi̇nat ödenmesi̇ne karar verdi̇.

Kararın gerekçesi̇nde; "yöneti̇ci̇leri̇n çalışana karş ci̇nsel i̇çeri̇kli̇ sözler sarfetmesi̇, di̇ğer çalişanlarin arasında ci̇nsel i̇çeri̇kli̇ sözlerle aşağılaması mobbi̇ng deği̇l, ki̇şi̇li̇k haklarına saldırıdır" deni̇ldi̇.