Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Jandarma Genel Komutanlığına 1.997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i Bot Serdümeni ve 30'u Dalış Amiri branşlarında olmak üzere toplam 2.375 Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edileceğini duyurdu. Askerlik hizmetini yapmış olmak şartı bulunmamakla beraber halen silahaltında bulunanlar da başvuru yapabilecek. Peki, başvurular nasıl yapılıyor? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI GENEL BİLGİLER

Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13- 30 Temmuz 2018 (saat 17.00'ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacak. Ön başvuru yapan adaylar, seçme sınavlarına çağrılma önceliklerine göre kontenjan miktarının 10 katına kadar olacak şekilde sınavlara aday çağrılacak.

Çağrı yapıldığı halde seçme sınavları aşamasına katılmayan adayların ön başvuru işlemleri sonlandırılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacak.

Ön başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavları Dalış Amiri branşı için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA, Lojistik branşı için Jandarma Lojistik Komutanlığı Güvercinlik/ANKARA adresinde, Bot Serdümeni branşı için Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı/ANTALYA'da, MEBS branşı için Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Giresun, Diyarbakır, Erzurum, Van (müracaat durumuna göre bazı sınav merkezlerinde sınav yapılmayabilir) illerinde icra edilecektir. MEBS branşı için yapılacak sınavlarda adayların ikamet adresleri ve başvuru sayısına göre sınav yerleri belirtilerek ilan edilecek. Seçme sınavları ile ilgili faaliyet takvimi aşağıdaki gibi:

1)Ön başvuruların internet ortamında alınması: 13-30 Temmuz 2018

2) Başvuru şartları uygun olan adayların seçme sınavlarına çağrılması: 07 Ağustos 2018

3)Seçme Sınavlarının yapılması: 27 Ağustos'tan itibaren (İlan edilerek duyurulacak.)

4)Başarılı adayların (Asıl/Yedek) açıklanması: Onayı müteakip

5)Başarılı adayların sağlık raporlarını almaları: En kısa sürede

GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Lojistik branşı sözleşmeli uzman erbaş için en az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık), diğer branşlar (MEBS, bot serdümeni ve dalış amiri) için en az lise/ortaöğretim ve dengi okul mezunu olmak veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

ç. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

d. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, Jandarma ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak "Uzman Erbaş Olur " kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

e. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

f. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

g. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

ğ. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, ifa, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olmamak,

ı. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak.

i. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

j. Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan notu almış olmak.

k. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),

l. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

a.Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden Personel/Öğrenci Alımı sayfasına girerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine ait.

c. Ön başvurular; 13 Temmuz 2018 günü başlayıp, 30 Temmuz 2018 günü saat 17.00'da sona erecek.

ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet kapısı üzerinden yapılacak. E-devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacak.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için Profil Bilgileri" bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi (sadece MERNİS'ten güncelleme yapılabilecek),

(2) Fotoğraf yüklenmesi,

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi (adres bilgisi MERNİS'ten çekilerek veya elle girilerek yapılabilecek olup, SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur),

(4) Askerlik durumunun beyan edilmesi, (Sözleşmeli Erbaş/Erler sözleşme başlangıç ve bitiş tarihini ve sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgeyi yükleyecekler.)

(5) Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi, (Boy en az 1.64 cm ve en fazla 2.10 cm olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1'de belirtilen kilo aralığında olmak zorunda.)

(6) Yaş düzeltmesi olan adaylar için Diğer Bilgi/Belgelerim bölümünde yer alan Yaş Düzeltme Belgesi''nin (taranmış olarak veya resim olarak) yüklenmesi,

(7) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından "belgeye dayalı" olarak "En az Gemici Yeterlikli Gemiadamı Belgesi", (Bot Serdümeni için başvuru yapanlar yüklemek zorunda.)

(8) Diğer Bilgi/Belgelerim kısmından "belgeye dayalı" olarak "En az 3 Yıldız Scuba Dalgıcı Belgesi", (Dalış Amiri için başvuru yapanlar yüklemek zorunda)

(9) Lojistik branşına başvuru yapan adaylar branşların karşısında belirtilen ilgili lise alanı veya ön lisans bölümünden mezun değiller ise; adaylar tarafından "Diğer Bilgi/Belgelerim" kısmından "belgeye dayalı" olarak belirtilen niteliklere dair (çalışma süresi belgesi, çıraklık, kalfalık, ustalık, usta öğretici belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, vb.) gerekli belgenin yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunlu olacak.

JGK UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ