Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Van Gölü'nün ikinci büyük adası olan Akdamar Adası'ndaki Akdamar Anıt Müzesi, hem mimarisi hem de süslemeleriyle dünya mimarlık tarihi içinde önemli bir yere sahip.
Ermeni Vaspurakan Kralı I. Gagik Ardsruni tarafından saray kilisesi olarak 915 - 921 arasında Mimar Keşiş Manuel'e inşa ettirildi.
Kilise, Abbasilere bağlı olarak 908 - 1021 yılları arasında Van ve çevresinde hüküm süren Vaspurakan Krallığının kültürel çeşitliği ve etkileşimini bütünüyle yansıtıyor.

Kilise, Ermeni mimarisinde Hripsime tipi olarak adlandırılan kare, köşe nişli dört yapraklı yonca planlı olup kuzeydoğusundaki şapel 1296 - 1336 tarihlerinde batısındaki jamatun 1763'te güneyindeki çan kulesi 18'inci yüzyıl sonlarında ilave edildi. Kilise, 2005 - 2006 arasında restore edilerek 2007'de anıt müze olarak hizmete girdi. Kilisenin cephelerini çeşitli bordürler halinde kuşatan ve duvarların orta ve alt kısımlarında heykel şeklinde canlandırılan figürlü taş kabartmalarda, İncil ve Tevrat'tan alınan dini sahneler, Hz. İsa ve Meryem, havariler, peygamberler, Ermeni asiller, saray yaşantısı, av sahneleri, günlük hayattan figürler, çeşitli hayvan, meyve, bitkisel ve geometrik motifler tasvir edildi.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde Türkiye'nin 77'si kültürel, 3'ü doğal ve 3'ü karma (Kültürel / Doğal) olmak üzere toplam 83 varlığı bulunuyor.
UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme kapsamında Taraf Devletler, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedilmesi uygun olan varlıklara ilişkin envanterlerini (geçici liste) UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletmekle yükümlüdürler.
UNESCO Dünya Miras Merkezi'nce yayınlanan bu listede yer alan varlıklara ilişkin hazırlanan adaylık dosyaları Dünya Miras Komitesi'ne sunulmaktadır. Geçici Listeler hazırlanırken varlıkların Dünya Miras Komitesi'nce belirlenen kriterleri karşılama durumları ile mimari, tarihi, estetik ve kültürel, ekonomik, sosyal, sembolik ve felsefi özellikleri de dikkate alınmaktadır.
İlk kez 1994'te UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne iletilen Geçici Listemiz 2000, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'da güncellendi.