Kureyş Suresi, dört ayetten oluşmakta ve Kur’an-ı Kerim’in 602. sayfasında 106. suresi olarak yer almakta. Kureyş Suresi, Kureyş kabilesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. Surenin ilk âyetinde Allah’ın Kureyş kabilesine lutuflarda bulunduğu hatırlatılarak kabile imana davet edilmektedir. Kureyş Suresi Arapça okunuşu ve anlamı merak edenler için aşağıda konu başlıkları hazırladık.

Kureyş Suresi Arapça Okunuşu:

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Li îlâfi kurayş.

Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.

Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.

Ellezî et’amehum min cû’ın ve âmenehum min havf.

Kureyş Suresi Anlamı:

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin.