Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Görevde yükselme, bir üst pozisyona atanma ya da unvan değişikliği memurlukta ilgili kurumla ilgili hazırlanmış yönetmeliklerle ilan edilir. Genel hatları ile hizmet süresi, eğitim durumu, sicil ve disiplin, görevde yükselme sınavları (sözlü, yazılı) dikkate alınır. Çalışılan devlet kurumunun kendi özel şartları da bulunabilir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesine göre, "Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması, derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş, kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması gerekir." denilmiştir.

MEMURLUKTA GÖREVDE YÜKSELME İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Memurlukta yükselme için çok önemli olan hizmet süresi, sicil durumu ve yükselme sınavları ile ilgili detaylı bilgi ile yükselme yapılan kadrolar hakkında yazımızdan bilgi sahibi olabilirsiniz.

ÖĞRENİM DURUMU: Memurlar eğitim düzeylerine göre atanırlar. 3601 sayılı Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe göre; memurluk ve öğrenim durumu ile ilgili getirilen zorunluluklar aşağıdaki gibidir.

- YÜKSEK ÖĞRENİM (4 YILLIK): Müdür, Şube Müdürü, Başmühendis, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Uzman, Müdür Yardımcısı, Çözümleyici

- YÜKSEK ÖĞRENİM (2 YILLIK):Programcı, Şef, Amir

- ORTA ÖĞRETİM: Memur, Muhasebeci, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Şoför

* Ancak, kurumların kendi yönetmeliklerinde düzenlemeleri kaydıyla, sadece hizmet alanına ilişkin olarak iki yıllık yüksek öğrenim görenlerin müdür ve daha alt görevlere, orta öğrenim üzerine kurumlarınca açılan en az iki yıl süreli mesleki kursları bitirenlerin ise müdür yardımcısı ve daha alt görevlere atanabilmeleri için bu maddede öngörülen öğrenim şartı aranmaz.

HİZMET SÜRESİ: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan sürelerdir. ("Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.")

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI: Bir üst göreve atanmak için yapılan yazılı ve sözlü sınavlardır. Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir. Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, sınavdaki başarı sıralamasına göre boş kadro sayısınca atama yapılabilir.

SİCİL VE DİSİPLİN: Atanma için başvuran kişinin genelde son 3 yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şartı aranır.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLEN KADROLARA ÖRNEKLER

Mühendis, mimar, şehir plancısı, bölge plancısı, avukat, jeolog, hidrobiyolog, hidrolog, jeomorfolog, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci, ekonomist, kimyager, heykeltıraş, arkeolog, astronom, kaptan, veteriner, sosyal çalışmacı, biyolog, psikolog, sosyolog, bakteriyolog, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, pedagog, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, çocuk eğiticisi, sağlık fizikçisi, kütüphaneci, programcı, mütercim, antrenör, öğretmen, kameraman, sinema tv uygulayıcısı, sağlık teknikeri, odyometri teknikeri, tıbbi teknolog, tekniker, teknik ressam, grafiker, restoratör, teknisyen, rasatcı, ressam, makinist, matbaacı, gemi adamı, fotoğrafçı, dekoratör, desinatör, imam, hemşire, sağlık memuru, ebe, laborant, hayvan sağlık memuru, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni.

GÖREVDE YÜKSELME YAPILABİLEN KADROLARA ÖRNEKLER

Görevde yükselme için kurumların kendi yönetmelikleri ve şartları bulunur. Yüksek Öğretim Kurumu için görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği aşağıdaki gibidir;

1. Yönetim Hizmetleri Grubu; Çiftlik müdürü, yurt müdürü, hastane müdürü, şube müdürü ile diğer unvanlı müdürler, müdür yardımcısı, şef, koruma ve güvenlik şefi,

2. Hukuk Hizmetleri Grubu; Hukuk müşaviri,

3. Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu; Basın ve halkla ilişkiler müşaviri, sivil savunma uzmanı, uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı.

4. Sağlık Hizmetleri Grubu; Başhemşire,

5. Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu; Çözümleyici.

6. İdari Hizmetleri Grubu; Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, sayman, Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satınalma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, ikmal malzeme sorumlusu, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,

7. Yardımcı Hizmetler Grubu; Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, terzi.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kılıç