AA

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, ocakta 1 milyar 804 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 494 milyon dolar oldu. 

Buna göre, ocakta cari işlemler açığı, geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 528 milyon dolar artarak 1 milyar 804 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler hesabı ise 6 milyar 494 milyon dolar fazla verdi.

Aylık gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 2019'un aynı ayına göre 1 milyar 994 milyon dolar artarak 3 milyar 245 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın ocak ayında 3 milyar 409 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise Ocak 2020'de 3 milyar 220 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler, geçen yılın aynı ayına göre 78 milyon dolar artarak 1 milyar 586 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, söz konusu dönemde 112 milyon dolar artarak 1 milyar 100 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 2019'un aynı ayına göre 310 milyon dolar azalarak 223 milyon dolara geriledi.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı girişler ise geçen yılın aynı ayına göre 95 milyon dolar artarak 195 milyon dolar oldu.

NET GİRİŞLER OCAKTA 765 MİLYON DOLAR OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ocakta 765 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Ocak 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, ocakta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 26 milyon dolar azalarak 765 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, portföy yatırımları 1 milyar 222 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Aynı dönemde yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 333 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 498 milyon dolarlık net satış yaptı.

Bankalar, yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili ocak ayında 234 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 98 milyon dolar, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 2 milyar 193 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili ise bankalar 1 milyar 503 milyon dolar, diğer sektörler 219 milyon dolar net geri ödeme yaparken, genel hükümet 4 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise ocak ayında 2 milyar 934 milyon dolar net azalış yaşandı.

YAPILAN REVİZYONLAR

Ödemeler dengesi verilerine ilişkin TCMB'den yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 2020'de "Yapılacak Revizyonlar" duyurusunda belirtildiği üzere, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanmaya başlanan Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistiklerini (UHTİ) içeren Ödemeler Dengesi İstatistikleri 2013-2015 dönemi ve 2019 için Gelir İdaresi Başkanlığı idari kayıtları, 2016-2018 dönemine yönelik UHTİ kullanılarak revize edildi.

TÜİK tarafından Genel Ticaret Sistemine göre açıklanmaya başlanan "Dış Ticaret İstatistikleri" kapsamında ise dış ticaret verisi 2013-2019 dönemi için revize edildi. Dış ticaret verilerine bağlı olarak finans hesabı altında yer alan ticari krediler kalemi de güncellendi.

Yapılan güncellemeler neticesinde, hizmetler kalemi 2013'te 9,8 milyar dolar, 2014'te 7,7 milyar dolar, 2015'te 5,4 milyar dolar, 2016'da 4,9 milyar dolar, 2017'de 6,1 milyar dolar, 2018'de 5,3 milyar dolar ve 2019'da 4,7 milyar dolar artış kaydetti.

Cari açık, 2013'te 8,4 milyar dolar, 2014'te 6,1 milyar dolar, 2015'te 5 milyar dolar, 2016'da 4,7 milyar dolar, 2017'de 6 milyar dolar ve 2018'de 7,5 milyar dolar azalış gösterirken, cari fazla ise 2019'da 6,3 milyar dolar artış kaydetti.

Net hata ve noksan kalemi, 2013'te 10,5 milyar dolar, 2014'te 5,3 milyar dolar, 2015'te 3,4 milyar dolar, 2016'da 4,3 milyar dolar, 2017'de 6,6 milyar dolar, 2018'de 10,6 milyar dolar ve 2019'da 7,4 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

  2019 Ocak2020 Ocak
    
A-CARİ İŞLEMLER HESABI-276-1.804
1.İhracat14.00514.917
2.İthalat15.25618.162
 Mal Dengesi-1.251-3.245
3.Hizmet Gelirleri3.6604.167
4.Hizmet Giderleri2.1522.581
 Mal ve Hizmet Dengesi257-1.659
5.Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler439582
6.Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler1.072922
 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi-376-1.999
7.İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler100195
B.SERMAYE HESABI28-8
C.FİNANS HESABI-5.5391.696
8.Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi162167
9.Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu953932
10.Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi-490575
11.Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu5.639-647
11.1.Hisse Senetleri1.300-333
11.2.Borç Senetleri4.339-314
12.Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi2.3011.957
12.1.Merkez Bankası00
12.2.Genel Hükümet013
12.3.Bankalar2.4092.104
12.4.Diğer Sektörler-108-160
13.Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu920718
13.1.Merkez Bankası33
13.2.Genel Hükümet-954
13.3.Bankalar1471.036
13.4.Diğer Sektörler865-325
 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları5.291-3.508
D.NET HATA VE NOKSAN-2.023574
 GENEL DENGE-3.2682.934
E.REZERV VARLIKLAR3.268-2.934
14.Resmi Rezervler3.268-2.934
15.Uluslararası Para Fonu Kredileri00

 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri