2019 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi sınavı 20-21 Temmuz 2019 tarihinde yapılmıştı. KPSS son oturum sınavı ise 28 Temmuz'da gerçekleştirildi. Adaylar KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM KPSS sonuçlarına yönelik resmi sitesinde tarih verdi. Peki KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2019 KPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) Alan Bilgisi oturumlarının sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

Sınav sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

KPSS SINAVA DAİR DETAYLAR

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.