Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Part time çalışanların hakları - Sosyal Güvenlik Haberleri

    İş Kanunu’na göre, haftalık çalışma süresi tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçilere göre önemli ölçüde daha az belirlenen işçiler için “kısmi süreli” iş sözleşmesi yapılır. Yönetmeliğe göre ise haftada 30 saat ve altındaki çalışma süreleri için kısmi süreli iş sözleşmesi yapılması gerekiyor.

    SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

    Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, işin niteliğinden kaynaklı haklı bir neden olmadıkça tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.

    REKLAM

    İşyerinde işçilerin niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme talepleri işverence dikkate alınır.

    YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKLARI VARDIR

    Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar, yıllık ücretli izin hakkından tam süreli işçiler gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamazlar. Bir yıl çalıştıktan sonra izin hakkı elde ederler.

    Kısmi süreli çalışanlar, hak ettikleri izinleri, kısmi süreli iş günlerinde çalışmamak suretiyle kullanırlar. Part time çalışanların izin süreleri de normal çalışanlarla aynıdır. İşveren, kullanılmayan yıllık izin ücretini, iş akdinin sona erdiği tarihte ödemek zorundadır.

    PART TİME ÇALIŞANLARIN KIDEM TAZMİNATI

    Kısmi süreli çalışanlar, kıdem tazminatı bakımından da normal çalışanlarla aynı haklara sahiptir. Aynı işverene ait işyerlerinde bir yıl part time çalışan işçiler kıdem tazminatına hak kazanır. Part time çalışanın iş sözleşmesi işveren tarafından haklı bir nedene dayanmadan feshedilirse veya işçi haklı bir nedenle feshederse kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

    REKLAM

    Kıdem tazminatı tutarı, bir ayda kendisine ödenen ücret üzerinden hesaplanır. Örneğin ayda 15 gün olmak üzere 4 yıl kısmi süreli çalışmış bir işçiye 60 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir.

    SİGORTA YAPTIRILMASI ZORUNLU

    Part time çalışanların sosyal güvenlik sigortalarının yaptırılması zorunludur. İş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmışsa kısmi süreli çalışan işçilerin ay içinde çalıştığı toplam sürenin 7,5 saate bölünmesi suretiyle o ayki prim gün sayısı hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

    Deniz İş Kanunu ve Basın İş Kanunu’na tabi kısmi süreli çalışmalarda ise ay içinde çalışılan toplam süre 8 saate bölünerek prim gün sayısı hesaplanır, 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.

    EKSİK GÜNLERİN PRİMİNİ KENDİLERİ ÖDEYEBİLİR

    Kısmi süreli iş sözleşmesine dayalı olarak ayda 30 günden az çalışan işçi, eksik günlerin primini kendisi ödeyerek 30’a güne tamamlayabilir.

    ÖNERİLEN VİDEO
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ