Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Personel alımı Sözleşmeli Personel PTT personel alımı ne zaman başlayacak? 2019 PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? - Sosyal Güvenlik Haberleri

    PTT personel alımı ne zaman başlayacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından emrak konusu oldu. PTT sözleşmeli personel alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    PTT SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Resmi Gazete'de PTT sözleşmeli personel alımına dair duyuru yayınlanmasına rağmen henüz resmi bir açıklama gelmedi. PTT personel alımı tarihi açıklandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz?

    PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

    a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

    REKLAM

    b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

    c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

    ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

    REKLAM

    d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

    e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

    f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

    g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

    ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

    h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

    ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

    i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

    j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

    (2) PTT’de işgücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

    İşe alınmada aranacak özel şartlar

    İşe alınacaklarda aranılan genel şartların yanında öğrenim durumu ve yabancı dil, deneyim, ikamet şartı, boy ve kilo gibi fiziksel özellikler yönetmeliğe ekli sayfadan kontrol edilebilir.

    Haberi Hazırlayan: Büşra Kamış
    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ