İnsanlar rüyalarında sadece maddi şeyleri görmez. Bazen Kur'an-ı Kerim'den bir surede okuyabilir ya da dinleyebilir. Rüyada Kur'an-ı Kerim'den bir sure okumak ne kadar hayra yorulsa da, şerre (kötüye) yorumlarda olabilir. Bunlardan biri de rüyada Abese suresi okumak gibi. Peki rüyada Abese suresi okumak, dinlemek, görmek anlamı nedir?

Rüyada Abese Suresi Okumak:

Eğer rüyanızda bu suresi okuduysanız veya dinlediyseniz asık suratlı, herkes tarafından dışlanan, tiksinti ile karşılanabilirsiniz. Bu rüyanın yorumu pek de iyi değildir. Her şeyden tiksinen, herkese karşı kötü davranan ve çevresi tarafından sevilmeyen biri olur.

Rüyada Abese Suresi Görmek:

Bunun anlamı ise çok gururlu olmak, büyüklük göstermek, yaptığı işlerle böbürlenmek, fakirlere ve düşkün olan insanlara karşı iyilik etmesine rağmen bunu dile getiren ukala bir insan olur. Çevresindekileri incitir. Tabiri caizse küçük dağları ben yarattım ruh halinde olur.

Bir başka yoruma göre ise; rüyada Abese suresini veya ondan bir parçayı okuduğunu gören kimse çok sadaka ve zekat vermeye ve Doğu'ya doğru yolculuğa delalettir. 

 

1881 -
1938