Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Sağlık Aile hekimlerini ilgilendiren karar!

    Aile hekimleri ile Sağlık Bakanlığı arasında zorunlu nöbet krizi tartışmaları devam ediyor. Tartışma, bakanlığın 3 Ocak 2015’te yaklaşık 22 bin aile hekimi için getirdiği nöbet zorunluluğu ile başladı. Hekimlerin tepkisine bakanlık ceza puanı uygulamasıyla karşılık verdi. Buna rağmen doktorlar geri adım atmadı. Ülke genelinde yüzde 60’ın üzerinde Aile Sağlık Merkezi (ASM) Cumartesi günü kapalıydı. Uygulamayı protesto eden hekimler, nöbete gitmeyeceklerini açıklayınca Sağlık Bakanlığı 16 Nisan 2015'te yönetmelikte değişikliğe gitti. Mazeretsiz nöbete gitmeyen hekimlere verilen 5 ceza puanı 20'ye çıkarıldı. Ancak hekimler kararından vazgeçmedi. Nöbet tutmayarak 100 ceza puanını dolduran aile hekimlerinin bakanlıkla yaptığı sözleşmelerin yönetmelik çerçevesinde feshedildiği kamuoyuna yansıdı. Hekimlerin tepkisi üzerine Bakanlık, yönetmeliği tekrar değiştirerek, sözleşme feshi için gereken 100 ihtar puanını 200’e çıkardı.

    Resmi Gazete’de 26 Şubat’ta yayımlanan yönetmelik şöyle:

    “MADDE 1- 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan ‘yüz’ ibareleri ‘iki yüz’ şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

    Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının ise sözleşme dönemi sonuna kadar kalan sürenin iki yıllık çalışma süresine oranının, iki yüz puan ile çarpılmasıyla bulunacak puana ulaşması halinde ihtaren sözleşmeleri sona erdirilir. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir.

    MADDE 2- Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

    CHA

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ