Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HABERTURK.COM

İlaç fiyatlarını belirleyen ve 5 bakanlık temsilcisinin bulunduğu Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nun 3 Ocak'ta aldığı karardan sonra bazı eczane ile ilaç depolarının ilaç satmadığı ve zamlı fiyatları beklediği iddia edilmişti.

BU İLAÇLAR ŞU AN YOK

İstanbul Eczacı Odası'nın "Bulunamayan İlaçlar Hakkında" yaptığı açıklamaya göre; 

"Odamız, meslektaşlarımızın erişemediği çok sayıda ilaçtan 10'unun ismini TİTCK'ya bildirerek, 'İlaç Takip Sisteminde bu ilaçların hangi ilaç firması ya da ecza deposunda kaç adet bulunduğunun belirlenmesini' talep etti."

TİTCK'ye gönderilen yazıya göre; işte bulunamayan ilaçlardan bazıları...

  

TİTCK: "SORUMLULAR HAKKINDA İDARİ VE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK"

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı:

"Bilindiği üzere; Ülkemizde beşeri tıbbî ürünlerin üretimi, ithalatı, piyasaya arzı, niteliği, içeriği, tanıtımı ve sair hususlar konuya ilişkin özel kanun olarak esas itibariyle 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nda düzenlenmektedir. Bu Kanun kapsamında; beşeri tıbbî ürünler belirtilen hususlar bakımından, 02/11/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de de belirtildiği üzere kurumumuz yetki ve sorumluluğu altındadır.

Son dönemde kurumumuza ulaşan başvuru ve şikâyetlerde; Kurumumuzca 6 Ocak 2017 tarihinde yapılan “İlaç Fiyatlarının Belirlenmesinde Kullanılan Avro Değerinde Değişiklik Hakkında Duyuru” nun ardından bazı üretici firma ve ecza depolarının stoklarında olmasına rağmen, ecza deposu/eczanelerin taleplerini geri çevirdikleri ve fiyat artışı olacak ilaçların satışını yapmadıkları, ilaçları ancak fiyat değişikliğinin geçerli olduğu tarihten sonra piyasaya vereceklerini bildirdikleri belirtilmektedir.

Bu bağlamda; Ülkemizde ilaçların piyasada bulunabilirliğine, dolayısıyla hastaların ilaca erişimine engel teşkil etmek suretiyle piyasaya ilaç verilmemesi durumuna karşı gerekli tedbirlerin alınması, konunun kamu sağlığı bakımından ehemmiyet arz ettiği hususu göz önünde bulundurularak azami hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Aksi halde sorumlular hakkında mevzuat doğrultusunda idari ve cezai işlem uygulanacaktır.