Ceyda ERENOĞLU/HABERTÜRK

Alüminyum içerikli kozmetiklerin çok yoğun olarak kullanılmasının böbrek taşına neden olduğu ortaya çıktı. Üstelik bir Türk doktorunun araştırmasıyla

Üroloji Uzmanı Op. Dr. Basri Çakıroğlu, böbrek taşı oluşumu ile ilgili yaptığı araştırmayla bugüne kadar bilinmeyen bir taş oluşumunu ve bu taş oluşumunun nedenlerini buldu. “Case Reports in Urology”de yayımlanan araştırmaya göre özellikle alüminyum içeren kozmetik ürünlerinin kullanımı böbrek taşı oluşumuna neden oluyor.

LİTERATÜRE GİREN ARAŞTIRMA

Böbrek taşı hastalığının yaş, cinsiyet ve coğrafi bölgeye göre değişiklik gösterdiğini dile getiren Dr. Çakıroğlu, “Böbrek taşlarının içeriğini yüzde 75 oranında kalsiyum oluşturuyor. Bunları incelediğimizde en çok kalsiyum oksalat cinsi taşlarla karşılaşıyoruz. Böbrek taşlarında daha az oranda kalsiyum, fosfat, ürik asit taşı ve diğerlerinin bulunduğu biliniyordu. Ancak yaptığım araştırmaya kadar alüminyum hidroksitli böbrek taşının varlığı bilinmiyordu. Bu araştırmayla dünya literatürüne girdik” diyor.

MİDE İLAÇLARI RİSKLİ

Çalışmanın, günümüzde taşların oluşumunda esansiyel ve eser elementlerin rolünü tartışılır hale getirmesi açısından önemli olduğunu belirten Çakır, “Alüminyum hidroksit günümüzde en çok tıbbı amaçlı mide antiasit tedavisinde ve koruyucu olarak kozmetik içerikli ürünlerde kullanılmaktadır” ifadesini kullanıyor. “Diyaliz hastalarında kullanılan alüminyum hidroksit fosfat bağlayıcıların ürat taşları riskini artırdığı için hastaların dikkatli takibi önerilmiştir” diyen Çakıroğlu, şöyle devam ediyor: “Çalışmaya konu olan hastamızın antiasit kullanımı veya alüminyumla temas gerektiren bir iş öyküsü yoktu. Alüminyum içeren kozmetik kullanımı dışında alüminyum teması da tespit edilmedi. Hastamızın en dikkat çekici özelliği 5-6 kez tekrarlayan benzer özellikte taş düşürme öyküsüydü ve serum alüminyum seviyesi yüksekti. Bu seviye kozmetik ürünleri bıraktıktan sonra normal düzeye ulaştı ve taş oluşumu kayboldu. Kozmetik kullanımı bırakıldıktan sonraki 6 aylık takipte hasta renal kolik ve sonrasında taş düşürme sorunu yaşamadı. Hastanın serum alüminyum yüksekliği ile ilintili olan kas ağrıları, yorgunluk bulguları ve kemik ağrıları da geriledi.”