Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Türkiye Sigorta Birliği kefalet senetleri ile ilgili açıklama yaptı. Birlik açıklamasında ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin geçerliliği konusunda tereddütler oluştuğu, söz konusu kefalet senetlerinin sahte olduğu veya geçerli olmadığı, kefalet senedini düzenleyen kuruluşların yetkili olmadığı yönünde ulaşan şikayetler üzerine konu ile ilgili açıklama yapma gereği doğduğu belirtildi. Açıklamada 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmesinin mümkün hale geldiği hatırlatıldı.

YETKİLİ OLUP OLMADIĞINA BAKIN

Söz konusu yasal değişikliğe uyum sağlanması amacıyla 19 Haziran 2018 tarih ve 30453 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri ile de ikincil mevzuat düzenlemeleri yapılarak ilgili standart formların yürürlüğe konulduğu belirtilerek "Bu kapsamda,  yetkili sigorta şirketleri tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenmiş kefalet senetleri ihalelerde teminat mektubu olarak kabul edilmektedir. Kefalet senedinin teminat olarak kabul edildiği işlemlerde sorun yaşamamak için kefalet senedinin yetkili bir sigorta şirketi tarafından düzenlenip düzenlenmediğinin kontrol edilmesi önem taşımakta olup, ruhsatsız sigortacılık faaliyetinde bulunanlara yönelik olarak;  gerek şirketler, gerekse Birliğimiz tarafından adli yargı organlarına ve Sigortacılık Genel Müdürlüğüne gerekli başvuruda bulunulmuştur" denildi. 

BİRLİK İNTİRNET SİTESİNE EKLENDİ

Türkiye Sigorta Birliği bu kapsamda kefalet senetlerinin teminat olarak kabul edildiği ihalelerde ve ihaleye ilişkin sözleşme sürecinde sorun yaşanmaması için aldıkları önemleri ise şöyle sıraladı: "Kefalet senedi düzenleme yetkisine sahip 33 sigorta şirketinden bilgi alınabilmesi amacıyla şirketlerin listesi ve düzenlenen kefalet senedi ile ilgili bilgi alınabilecek  iletişim bilgileri Birliğimizin internet adresine eklenmiştir. Düzenlenen kefalet senetlerinin geçerliliği,  iletişim bilgileri verilen sigorta şirketi temsilcilerinden sorgulanabilmektedir. Sigorta şirketlerince düzenlenen kefalet senetlerinin elektronik ortamda doğrulanabilmesi amacıyla Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından bir sistem kurulması yönünde çalışmalara başlanmış olup, sistemin Aralık 2019 sonunda kullanıma açılması planlanmaktadır." Diğer taraftan ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetleri hakkında Kamu İhale Kurumu tarafından da kurumun web sayfası üzerinden bir duyuru yayımlandığı ifade edildi.