Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi Sigorta Konut Sallandık DASK yüzde 30 arttı - Sigorta Haberleri
    .png
    .png

    İstanbul'u sallayan depremin ardından vatandaşlar sallantı sürerken bile deprem sigortası yaptırmaya koştu. Bazı sigorta şirketlerinde düne göre DASK poliçesi satışları bugün öğreden sonra yüzde 30 arttı. Sigortacılar özellikle online satılan deprem poliçelerine ciddi ilgi olduğunu belirttiler. Depremin ardından artan poliçe satışları ile DASK poliçelerinde düne göre yüzde 30 artış olduğunu gördeklerini ifade eden Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, "Vatandaşlar her zaman olduğu gibi risk gerçekleştikten sonra önlem almaya çalışıyorlar. Deprem Türkiye'nin gerçeği. Vatandaşlar deprem sigortalarını vakit geçirmeden yaptırsınlar" diye konuştu.

    REKLAM

    BAZI SİGORTACILAR HATTI KAPATTI

    Bazı sigorta şirketlerinin ise depremin ardındın DASK poliçesi satmayı durdurdukları öğrenildi. Sigorta şirketleri risk çok fazla arttığı için bu riski almak istemediler. Bu da vatandaşların şikeyetlerine neden ohdu. Bir çok alanda zorunlu hale getirildiği için Türkiye'de 9.2 milyon hanenin deprem sigortası bulunuyor. Sigortalılık oranı yüzde 52.4 düzeyinde. Ancak bu Türkiye'de hala konutların yüzde 47.6'sının sigortasız olduğu anlamına geliyor.

    İSTANBUL'DA FİYAT 77 LİRADAN BAŞLIYOR

    İstanbul ili için 100 m2’lik Konut Prim Miktarı (TL)
    Risk Bölgeleri Primi (TL)
    Yapı Tipi Teminat I II III
    Ç/B Karkas (100 m2 x 1020 TL) 102.000 239 173 100
    Yığma Kagir (100 m2 x 725 TL) 72.500 294 214 199
    Diğer (100 m2 x 355 TL) 35.500 210 140 77

    9 ADIMDA DEPREM SİGORTASI NASIL YAPILIR?

    1-Depreme karşı bir devlet güvencesi

    Zorunlu Deprem Sigortası, devlet tarafından sunulan bir güvencedir. Bu sigorta, konutları depreme ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, in lak, yer kayması ve tsunami gibi afetlere karşı güvence altına alır.

    REKLAM

    2-Sahip olmak çok kolay

    Evlerinin ve ailelerinin geleceğini güvence altına almak isteyen konut sahipleri, en yakın sigorta acentesine veya banka şubesine giderek sigortalarını yaptırabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes poliçe sahibi olabilir.

    3-Alım gücüne uygun aylık primler

    Yıllık olarak düzenlenen poliçelerin prim tutarları konutun yapı tarzına, brüt yüz ölçümüne ve bulunduğu bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanır. DASK, prim tutarını tüm vatandaşların karşılayabileceği seviyede tutmaya özen gösterir.

    REKLAM

    4-İndirim seçenekleri

    Poliçesini her yıl yenileyen poliçe sahipleri yenileme indiriminden faydalanır. İnşaat ruhsatı tarihine göre ikinci bir indirim uygulanmaktadır. Bunların yanı sıra bina/site yönetimi tarafından binadaki/sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda ayrıca bir indirim uygulanmaktadır. Bu indirimlerden aynı anda yararlanmak mümkündür.

    5-Yeni Bir Hayata Başlangıç

    Poliçe sahibi, konutu depremde hasar gördüğünde ilk olarak ALO DASK 125 Çağrı Merkezi’ne başvurur. Yetkiliye, poliçe ve/veya vatandaşlık numarası, depremden hasar gören konutun açık adresi ve telefon numarasının verilmesi hasar takip dosyasının açılması için yeterlidir.

    REKLAM

    6-Anında hasar tespit

    Sigortalının hasar başvurusunun ardından DASK Hasar Tespit Görevlisi sigortalı konutları ziyaret eder. Böylece uygun olan en kısa sürede hasar tespit edilerek, tazminat tutarı belirlenmiş olur.

    7-Kısa sürede karşılanan zarar

    Tazminat tutarı, DASK tarafından en kısa zamanda tapuda adı geçen hak sahibinin adına en yakın banka şubesine gönderilir.

    8-Deprem sonrası hızlı toparlanma

    REKLAM

    Zorunlu Deprem Sigortası sahipleri, depremin evlerine verdiği maddi zararı hızlı ve kolayca giderme olanağı yakalar. Bu “hayati” olanak, hayatın kısa sürede kaldığı yerden devam edebilmesini mümkün kılar.

    9-Deprem geçer hayat devam eder

    Zorunlu Deprem Sigortası ile geleceğinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alırsınız. Sadece bununla kalmaz, olası bir deprem felaketinde, başkalarının da hayatına “yeniden” ışık doğmasına aracılık etmiş olursunuz.

    DASK NEYİ KAPSIYOR?

    REKLAM

    DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

    Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

    Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

    • Temeller
    • Ana duvarlar
    • Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar
    • Bahçe duvarları
    • İstinat duvarları
    • Tavan ve tabanlar
    • Merdivenler
    • Asansörler
    • Sahanlıklar
    • Koridorlar
    • Çatılar
    • Bacalar
    • Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

    Teminat kapsamı dışındaki durumlar

    Zorunlu Deprem Sigortası, binanızdaki deprem ve depremden kaynaklanan maddi hasarları karşılar.

    Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır:

    • Enkaz kaldırma masrafları
    • Kar kaybı
    • İş durması
    • Kira mahrumiyeti
    • Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları
    • Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar
    • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri
    • Tüm bedeni zararlar ve vefat
    • Manevi tazminat talepleri
    • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar
    • Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar

    Bu özelliklerdeki hasarlar için, Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak yaptıracağınız farklı konut sigortalarını tercih edebilirsiniz.

    REKLAM

    Azami Teminat Limiti

    DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile olası bir deprem felaketinden sonra, sigorta sahiplerinin hayatlarına kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmelerini amaçlar.

    “Deprem geçecek, hayat devam edecek…” diyen DASK her yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belirlediği azami bir tutarda teminat sağlar. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 7 Eylül 2019 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 215 Bin TL’dir.

    Azami teminat tutarı tespit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigortalının teminat tutarı (sigorta bedeli) -azami teminat tutarını geçmemesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir.

    Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen azami teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı isteğe bağlı olarak, aşan kısım için sigorta şirketlerinden ek teminat alabilir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden konut sigortanızın olması gereklidir.

    Kapsamdaki Binalar

    Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigorta sistemidir.

    REKLAM

    6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alınır:

    • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
    • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
    • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
    • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

    Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan;

    • Kat irtifakı tesis edilmiş binalar,
    • Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar,
    • Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri,

    için de geçerlidir.

    Henüz bağımsız tapusu olmayan ve 2000 yılından önce inşa edilmiş meskenlerin sigortalarının, sigorta ettirenin beyanına dayanılarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabildiğini hatırlatmak isteriz.

    REKLAM

    Kapsam dışında kalan binalar

    Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

    • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
    • Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
    • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
    • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
    • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,
    • Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,
    • Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."

    ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

    Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

    Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

    Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ