AK Parti, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini TBMM'ye sundu. TBMM'ye sunulan düzenleme üzerinden yapılan hesaplamaya göre uzman tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıklarına 2 bin TL artış yapılacak. Uzman olmayan tabip ve diş tabiplerinin emekli aylıkları ise 1533 TL artırılacak.
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, doktor ve diş hekimlerinin emekli aylıklarında yapılacak artışlar 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. Zamlı aylıklar, bu tarihten itibaren ödenmeye başlanacak.
Emekli aylıklarına ilave olarak yapılacak ödeme tutarları her yıl memur maaş katsayısına paralel artırılacak. Uzman doktor ve diş hekimlerine 17000, uzman olmayanlara ise 13000 gösterge üzerinden hesaplama yapılacak.

 ÇALIŞAN EMEKLİLERİN İLAVE ÖDEMELERİ KESİLECEK

Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödemek suretiyle, emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden doktor ve diş hekimlerinin ilave ödemeleri, çalışmaya başladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilecek. İlave ödemeden yararlanma şartını kaybedenlerin en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirmesi gerekecek. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler, kanuni faiziyle birlikte geri alınacak. Çalışmayı bıraktıkları tarihte ise yeniden ilave ödeme yapılmaya başlanacak.DÖNER SERMAYE PAYI İÇİN PRİM ÖDEYENLERİN DURUMU

2010 yılında yapılan düzenlemeyle, doktorların emekli aylıklarının yükseltilmesi için döner sermayeden aldıkları pay üzerinden ilave sosyal güvenlik primi uygulaması başlatılmıştı. 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu'nun ek 3. maddesiyle yapılan bu düzenleme çerçevesinde emekli aylıklarında yapılan artışlar, 17000 ve 13000 gösterge rakamıyla sağlanan artışın altında kalırsa, aradaki fark ödenecek. Ek 3. madde kapsamındaki ödemeler daha yüksekse bunlara ilave ödeme yapılmayacak.

ÖLENLERİN HAK SAHİPLERİ DE YARARLANACAK

İlave ödeme hakkından, ölen doktor ve diş hekimlerinin hak sahipleri de yararlanacak. Bunlara, emekli aylığındaki payları oranında ödeme yapılacak.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri