Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Bilgi Yaşam Süre tutum dilekçesi nedir, nasıl yazılır? Süre tutum dilekçesi örneği
    1

    Süre tutum dilekçesinin özellikleri arasında; dilekçeyi sunan tarafın kimlik ve iletişim bilgileri, davanın numarası ve tarafları, süreyi kaçırma veya sonuna gelme nedenleri, bu durumun doğurduğu olumsuz sonuçlar ve süre uzatımı veya yeniden değerlendirme talebinin gerekçeleri yer alır.

    Dilekçede hukuki dayanaklar ve ilgili kanun maddelerine atıflar yapılmalı, talebin kabul edilmesi halinde adil ve hukuki sürecin devam edeceğine dair açıklamalar bulunmalıdır. Dilekçede, talepte bulunan kişinin imzası ve tarih de yer almalıdır. Süre tutum dilekçesi, hukuki süreçlerin adil ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla önemli bir araçtır ve bu nedenle titizlikle hazırlanması gerekmektedir. Yargı mercileri, bu tür dilekçeleri değerlendirirken hem maddi hem de şekli unsurları dikkate alır; bu nedenle dilekçenin eksiksiz ve doğru bilgilerle donatılması büyük değer taşır. Peki, süre tutum dilekçesi nedir? Süre tutum dilekçesi nasıl yazılır?

    Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

    Süre tutum dilekçesi, hukuki bir işlemde belirli bir süre içinde yapılması gereken bir işlem için ek süre talep eden resmi bir belgedir. Hukuki süreçlerde, belirli işlemler için belirlenen süreler içinde gerekli adımlar atılmalıdır. Ancak, bazı durumlarda bu sürelerin yetersiz kalması nedeniyle taraflar, ilgili mahkemeden ek süre talebinde bulunabilirler. Süre tutum dilekçesi, bu talebi resmileştiren ve gerekçelendiren yazılı bir başvurudur.

    Dilekçenin başarılı olabilmesi için, sürenin kaçırılma nedenlerinin detaylı ve somut bir şekilde açıklanması gerekir. Örneğin; hastalık, doğal afet, beklenmeyen iş veya özel hayat koşulları gibi mücbir sebepler, süre tutum dilekçesinde öne sürülebilir. Ayrıca dilekçede, kaçırılan sürenin telafi edilmesi halinde adil yargılama ilkelerine uygun davranılacağının ve karşı tarafın haklarının ihlal edilmeyeceğinin belirtilmesi de önemlidir.

    2

    Süre Tutum Dilekçesi Nasıl Yazılır?

    Süre tutum dilekçesi şu unsurları içermelidir:

    • Başlık ve başvuru bilgileri: Dilekçenin hangi mahkemeye hitaben yazıldığını ve başvurucunun kimlik bilgilerini içerir.
    • Dilekçenin konusu: Dilekçenin hangi hukuki işlemin süresi ile ilgili olduğunu ve ek süre talebinin gerekçesini belirtir.
    • Olayların özeti: Talebe konu olan olayların kısaca özetlenmesi ve bu olayların sürece etkileri hakkında bilgi verir.
    • Gerekçeler: Süre uzatımı talebinin neden gerektiğini açıklar. Örneğin, belge temininde yaşanan zorluklar, sağlık sorunları veya başka beklenmedik durumlar gibi nedenler sıralanır.
    • Sonuç ve talep: Mahkemeden hangi ek sürenin talep edildiği belirtilir ve bu talebin kabul edilmesi istenir.
    3

    Süre Tutum Dilekçesi Örneği

    Süre tutum dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir.

    [Mahkemenin Adı]

    Sayın Mahkeme Başkanlığına,

    Davacı [Adınız ve Soyadınız] olarak, [Dosya Numarası] sayılı dosyada tarafı bulunduğum dava ile ilgili olarak, belirlenen süre zarfında gerekli belgeleri tamamlayamamış bulunmaktayım. Bu duruma sebep olarak [belge temininde yaşanan zorluklar/sağlık sorunları/diğer nedenler] gösterilebilir.

    Bu bağlamda, belirtilen sürenin uzatılması ve ek süre verilmesi hususunda gereğinin yapılmasını arz ederim.

    Saygılarımla,

    [Tarih]

    [Adınız ve Soyadınız]

    [İmza]

    Süre tutum dilekçesi, hukuki sürecin kesintisiz ve adil bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Mahkemeler, tarafların bu tür taleplerini dikkate alarak ek süre verip vermeme konusunda karar verirler. Dilekçenin gerekçelerinin açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi, talebin kabul edilme olasılığını artıracaktır.

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ