Habertürk
  Takipde Kalın!
   Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
    Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tatil ve eğitim için para biriktirene vergi desteği - İş-Yaşam Haberleri
    .png
    .png

    11'inci kalkınma planında Bireysel Emeklilik Sistemi'nden nakit çekim, yüzde 25'lik devlet katkısınınyaşa ve gelire göre değişmesinin yanı sıra çocuğunun eğitimi, tatile gitmek ve beyaz eşya almak için bankalarda para biriktirenlere vergi desteği sağlanacak. MuhtemelenKDV olmayacak veya indirimli olacak.

    Kalkınma planında hanehalkı tasarruflarının artırılmasını teminen borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışının destekleneceği belirtilerek "Dayanıklı tüketim malları ile eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda ilgili ürünler için vergisel teşvikler uygulanacaktır" denildi. Yani vatandaşlar eğer bankalarda tatil, çocuğunun eğitimi ve beyaz eşya almak için para biriktirirse Maliye bu birikim kullanılarak yapılan harcamalardan vergi almayacak veya daha düşük vergi alacak.

    REKLAM

    KOBİ'LERE YÖNELİK ÇALIŞMA YAPILACAK

    Planda finansal okuryazarlığın artırılması yoluyla hanehalkı ve firmaların tasarruf yapma farkındalığı ve tasarrufların yönlendirileceği finansal araçlara yönelik bilgi düzeyinin artırılacağı, şirket tasarruflarının artırılmasına yönelik olarak özellikle KOBİ finansal okuryazarlığına odaklanılacağı ifade edildi.Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere kamu kurumlarınca yürütülen finansal eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılacak, temel finans kavramlarına yönelik

    hanehalklarına eğitim desteği sağlanacağı kaydedildi.Bankacılık alanındaki hizmetlerin tüketicinin daha kolay anlayabileceği şekilde sunulmasına yönelik yönlendirme ve düzenleme yapılacağı da belirtildi.

    BES KATKISI YAŞA GÖRE DEĞİŞECEK

    Planda en önemli konulardan birisi BES'te şu anda yüzde 25 olan devlet katkısının yaşa göre değişmesininhedeflenmesi oldu. Buna göre gençlerin alacağı destek 45-50 yaş üstüne göre daha yüksek olacak. Diğer yandan Otomatik Katılım Sistemi (OKS) Kıdem Tazminatıile birleştirilirken asgari ücretliler başta olmak üzere düşük gelirlilerden kesilecek olan pay şimdi olduğugibi yüzde 3'ten daha düşük düzeyde olabilecek. Bunun yanı sıra yüksek ücretlilerden ise yüzde 3'ten daha fazla kesinti yapılabilecek.

    BİRDEN FAZLA KONUTTA VERGİ ARTACAK

    Ayrıca ikinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecek. Birden fazla konut sahipliğinde kredi kullanıldığında farklı ve daha fazla vergi alınacak.İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin mevzuat ve uygulama güçlendirilecek. Kentsel rantlardan faydalananlardan daha fazla vergi alınacak. Finansal sistem dışında bulunan kaynakların, araçlar çeşitlendirilerek finansal sisteme çekilmesi sürdürülecek. Yastık altı tasarrufların finansal sisteme çekilmesini sağlayacak özel teşvikler sürdürülecek ve yeni teşvikler tasarlanacak.

    REKLAM

    NELER YAPILMASI PLANLANIYOR?

    -Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması saiki doğrultusunda kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek; bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecek.

    -Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.

    -BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.

    -Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonu ile entegre edilecek.

    -Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak.

    -Öncelikli sektörlerde şirket tasarrufları ve verimli kullanımı ilave vergisel teşviklerle artırılacaktır.

    -Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek.

    -Vergi ve makro ihtiyati düzenlemeler yoluyla üretken olmayan yatırımların cazibesi azaltılarak, tasarruflar verimli alanlardaki yatırımlara yönlendirilecek.

    İŞTE YURTİÇİ TASARRUF HEDEFLERİ

    2018 2023
    Yurtiçi Tasarruf Oranı (GSYH İçinde, %) 26.5 30.3
    Kamu Kesimi Tasarruf Oranı (GSYH İçinde, %) 1.8 2.4
    Özel Kesim Tasarruf Oranı (GSYH İçinde, %) 24.7 27.9
    BES Katılımcı Sayısı (Milyon Kişi) 11.6 15.2
    BES Fon Tutarı (Milyar TL) 96.3 296
    Şurada Paylaş!

    GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ