Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
AA

Buna göre, TEMSAN'ın çalışma usul ve esasları belirlenerek şirketin hukuki statüsü, amaç ve faaliyet konuları, organları, teşkilat yapısı, bağlı ortaklık ve iştirakleriyle bunlar arasındaki ilişkileri, mali hükümleri ve ilgili diğer hususlar yeniden düzenlendi.

Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşacak. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan genel müdür, Cumhurbaşkanı tarafından atanacak.

İlgili bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olan TEMSAN'ın merkezi Ankara'da bulunacak, şirketin yeri Cumhurbaşkanlığı tarafından değiştirilebilecek.

TEMSAN, inşaat işlerine proje hazırlamak, enerji nakil hattı emsali teçhizatlarını projelendirmek, imal ve montajını yapmak, enerji üretim, iletim ve dağıtımı ile ilgili her çeşit teçhizatı üretmek ve ticaretini yapmakla görevli olacak.

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları yapacak şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen güç ve türüne göre lisanslı veya lisanssız elektrik üretim tesislerine ilişkin proje onay ve kabul işlemlerini bakanlık adına yürütebilecek.