Türkiye'de 18.933 alan, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu tarafından korunuyor.
Sit olarak adlandırılan varlıklar; 'Arkeolojik', 'Doğal', 'Tarihi' ve 'Kentsel' başlıklarında tanımlanıyor.

Kapadokya
Kapadokya

Sit Alanı Nedir?
İnsanlık için tarihsel ve çevresel değer olarak görülen doğal varlıklarla birlikte insan eliyle ortaya konulmuş ve bunlarla bütünleşmiş yapıların oluşturduğu, korunmasında kamu yararı bulunan kentsel ve kırsal çevre.

Uzungöl
Uzungöl

Arkeolojik Sit Alanı: 17.958
Kentsel Sit Alanı: 299
Tarihi Sit Alanı: 171
Kentsel Arkeolojik Sit Alanı: 35
Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı: 47
Arkeolojik ve Tarihi Sit Alanı: 15
Arkeolojik - Tarihi - Kentsel Sit Alanı: 3
Tarihi ve Kentsel Sit Alanı: 30
Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı: 321
Doğal ve Tarihi Sit Alanı: 13
Kentsel ve Doğal Sit Alanı: 21
Kentsel - Doğal - Arkeolojik Sit Alanı: 9
Doğal - Tarihi - Kentsel Sit Alanı: 4
Arkeolojik - Doğal - Tarihi Sit Alanı: 5
Arkeolojik - Doğal - Tarihi - Kentsel Sit Alanı: 2
TOPLAM: 18.933

Aygır Gölü
Aygır Gölü

Doğal Sit Alanları Nelerdir?
Tarih öncesi ya da tarihi devirlere ait olan, ender bulunan özellikleri nedeniyle korunmaya değer olduğu düşünülen alanlardır. Kendi arasında 3'e ayrılan bu alanlar; 1'inci derece doğal sit alanı, 2'nci derece doğal sit alanı ve 3'üncü derece doğal sit alanı olarak sınıflandırılır.

Yenice Şelalesi
Yenice Şelalesi

Kentsel Sit Alanı Nelerdir?
Bu alanlar yaşadığı çağın sosyal, ekonomik ve mimari özelliklerini yansıtır. Kent ve kent kalıntıları sit alan olarak değerlendirilebilir.

Afyonkarahisar'daki tarihi evler.
Afyonkarahisar'daki tarihi evler.

Arkeolojik Sit Alanları Nelerdir?
İnsanlığın varoluşundan günümüze kadar ulaşan eski uygarlıkların ürünlerini, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerini yansıtan her türlü kültür varlığımızın yer aldığı alanlardır. Söz konusu arkeolojik sit alanları, yer altında, yer üstünde ve su altında bulunabiliyor. Arkeolojik sit alanları 3 dereceye ayrılıyor. Bu alanlar 1'inci derece sit alanı, 2'nci sit alanı ve 3'üncü derece sit alanı olarak sınıflandırılır.

Efes Antik Kenti
Efes Antik Kenti

Tarihi Sit Alanları Nelerdir?
Milli tarihimiz ve askeri savaş tarihi açısından önemli tarihi olayların meydana geldiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlardır.

Alaaddin Tepesi
Alaaddin Tepesi