Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Temel Yeterlilik Testi (TYT) konuları neler? ÖSYM'nin üniveristeye giriş sisteminde uygulayacağı ilk sınav olan TYT konuları, öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yeni sınav sistemi açıklamalarına göre müfredatta herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Peki öğrenciler TYT'de hangi konulardan sorumlu olacak? İşte TYT Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler konuları...

2018 TYT TÜRKÇE KONULARI

 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Paragraf
 • Dil Bilgisi
 • Sözcük Türleri
 • Tamlamalar
 • Fiiller, Fiilimsiler
 • Ekler
 • Sözcüğün Yapısı
 • Cümlenin Öğeleri
 • Fiil Çatısı
 • Cümle Çeşitleri
 • Anlatım Bozuklukları
 • Ses Bilgisi
 • Yazım Bilgisi
 • Yazım Kuralları
 • Noktalama İşaretleri

2018 TYT MATEMATİK KONULARI

 • Temel Kavramlar
 • Sayı Basamakları
 • Bölme ve Bölünebilme
 • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB-EKOK
 • Rasyonel Sayılar
 • Ondalıklı Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma
 • I. Dereceden Denklemler
 • Oran-Orantı
 • Problemler
 • Kümeler
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • II. Dereceden Denklemler
 • Parabol
 • Karmaşık Sayılar

2018 TYT GEOMETRİ KONULARI

 • Üçgen
 • Doğruda ve Üçgende Açılar
 • Dik Üçgen
 • Özel Üçgen
 • İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende Açıortay
 • Üçgende Kenarortay
 • Üçgende Alan
 • Analitik Geometri
 • Özel Dörtgenler
 • Çokgenler ve Düzgün Çokgenler
 • Paralelkenar
 • Deldoit
 • Eşkenar Dörtgen
 • Kare
 • Dikdörtgen
 • Yamuk
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Uzunluk
 • Dairede Alan
 • Katı Cisimler
 • Prizmalar
 • Piramitler
 • Küre
 • Noktanın Analitik İncelenmesi
 • Vektörler
 • Doğrunun Analitik İncelenmesi
 • Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

2018 TYT FİZİK KONULARI

 • Fiziğin Teknolojide ki Uygulamaları
 • Fiziğin Doğası
 • Vektörler
 • Denge ve Moment (Tork)
 • Ağırlık ve Kütle Merkezi
 • Basit Makineler
 • Kütle – Hacim – Öz kütle
 • Kohezyon – Adezyon
 • Sıvıların Kaldırma Kuvveti
 • Katı, Sıvı ve Gaz Basıncı
 • Isı ve Sıcaklık
 • Hareket – Bağıl Hareket
 • Newton’un Hareket Yasaları (Dinamik)
 • İş – Güç – Enerji
 • Düz Ayna
 • Işık ve Gölge Olayları
 • Küresel Aynalar
 • Işığın Kırılması
 • Mercekler
 • Elektrostatik (Coulomb Kuvveti)
 • Elektrik Akımı ve Devreler
 • Manyetizma ve Transformatörler
 • Dalgalar
 • Güneş Sistemi ve Uzay

2018 TYT KİMYA KONULARI

 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Yapısı
 • Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Asitler-Bazlar ve Tuzlar
 • Bileşikler
 • Kimyasal Tepkimeler
 • Kimyanın Temel Yasaları
 • Maddenin Halleri
 • Karışımlar
 • Endüstride ve Canlılarda Enerji
 • Kimya Her Yerde

2018 TYT BİYOLOJİ KONULARI

 • Biyoloji Bilimi, İnorganik Bileşikler
 • Organik Bileşikler
 • Hücre
 • Madde Geçişleri
 • DNA-RNA
 • Protein Sentezi
 • Enzimler
 • Canlıların Sınıflandırılması
 • Ekoloji
 • Hücre Bölünmeleri
 • Eşeysiz-Eşeyli Üreme
 • İnsanda üreme ve Gelişme
 • Mendel Genetiği
 • Kan Grupları
 • Cinsiyete Bağlı Kalıtım

2018 TYT TARİH KONULARI

 • Tarih Bilimine Giriş
 • İlk Çağ Medeniyetleri
 • İslamiyet Öncesi Türk Devletleri
 • İslam Tarihi ve Uygarlığı
 • Türk-İslam Devletleri
 • Türkiye Tarihi
 • Beylikten Devlete
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti
 • Arayış Yılları
 • Yeniçağ Avrupası
 • 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
 • Yakınçağ Avrupası
 • En Uzun Yüzyıl
 • Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
 • 1881’den 1919’a Mustafa Kemal
 • 20. Yüzyıl Başlarında Dünya
 • I. Dünya Savaşı
 • I. TBMM Dönemi
 • Kurtuluş Savaşında Cepheler
 • Türk İnkılabı
 • Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
 • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

2018 TYT COĞRAFYA KONULARI

 • Doğa ve İnsan
 • Harita Bilgisi
 • Coğrafi Konum
 • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
 • İklim Bilgisi
 • Türkiye’nin İklimi ve Yer Şekilleri
 • Yer’in Şekillenmesi
 • İç ve Dış Kuvvetler
 • Toprak Tipleri
 • Nüfus
 • Ortak Payda: Bölge
 • Ulaşım Yolları
 • Çevre ve İnsan
 • Doğal Afetler

2018 TYT FELSEFE KONULARI

 • Felsefe’nin Alanı
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Varlık Felsefesi
 • Ahlak Felsefesi
 • Siyaset Felsefesi
 • Sanat Felsefesi
 • Din Felsefesi
Haberi Hazırlayan : Helin Genç