Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

İslam dini geleneğinde üç aylar olarak bilinen, mübarek gün ve geceleriyle bereketli bir maneviyat mevsimi olarak nitelendirilen Recep, Şaban ve Ramazan ayları başlıyor. Recep ayı ile başlayan, Şaban'la devam eden ve on bir ayın sultanı Ramazan ile son bulan üç aylar için geri sayım başladı. Üç ayları büyük bir huşu ile idrak edecek olan Müslümanlar, üç ayların başlangıç tarihini araştırıyor. Peki, 2018 üç aylar ne zaman başlayacak? İşte üç aylar ne zaman, sorusunun yanıtı...

2018 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rahmet dalgalarının başladığı, manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu, ilahi rahmetin coştuğu aylar olarak bilinen üç aylar için geri sayım başladı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan üç aylar, Recep ayı ile birlikte 19 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 22 Mart Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.

Şaban ayı 17 Nisan,

Ramazan ayı ise 16 Mayıs'ta başlayacak.

Ramazan Bayramı'nın arefesi 14 Haziran'a denk geliyor. Ramazan Bayramı 15 Haziran'da başlayacak, üç gün sürerek ve 17 Haziran'da sona erecek.

ÜÇ AYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V) bu aylarda daha çok ibadet etmiş ve insanlara, bu aylarda ibadetlerin artırılmasını ve günahlardan kaçınılmasını tavsiye etmiştir. Müslümanların tutmakla yükümlü oldukları farz olan orucun Ramazan ayının tamamı oluşu, Recep ve Şaban aylarında, Hz. Muhammed'in zaman zaman oruç tutması bu aylarda yapılması gereken ibadetlerin başında oruç tutulması gerektiğini ifade etmektedir. Üç aylar içinde alışkanlık kazanılması gereken ibadetlerden biri de nafile namazlardır. Farz namazlarla beraber kıldığımız sünnetlere ilaveten, teheccüd, kuşluk, evvabin gibi nafile namazları da kılmaya alışkanlık kazanmaya çalışılmalıdır. Nafile ibadetlerinde Allah (c.c.) katında büyük ecri vardır. Konuyla ilgili bir hadiste "Allahü Teala buyuruyor ki, hiçbir kulum kendisine farz ettiğim şeylerden bence daha sevimli bir şeyle bana yakınlık kazanmamıştır. Nafile ibadetlerle durmadan bana yaklaşır. Nihayet onu severim" buyrulmaktadır.

Bu hadis-i şerif farz ibadetlerin dışında nafile olarak tutulan orucun, verilen sadakanın, nafile kılınan namazların ve nafile olarak yapılan tüm ibadetlerin Allah katında ne kadar çok değer verilen ve kıymete haiz ameller olduğunu göstermektedir. Bu bereketli aylar içinde ibadetlerde yoğunlaştığımız gibi ibadet içinde değerlendirilen dua etmeye de önem vermeliyiz. İbadetlerle ve dualarla ihya edilmeye kalbimizin ihtiyacı vardır, insanın dua etmesi yaratılışının gayesi, kulluğunun da en güzel ifade şeklidir. Bu gerçek "Ey Muhammed! De ki duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin" ayetinde ifadesini bulmaktadır. Manevi bir ticaret mevsimi olan bu aylarda farz ve nafile ibadetlere önem verdiğimiz kadar nefis muhasebesi yapmak suretiyle kötü sayılabilecek alışkanlıklarımız varsa onları da terk etmeye çalışılmalıyız. Üç aylar içinde idrak ettiğimiz bereketli gün ve geceler, hoş olmayan davranışlarımızın giderilmesine vesile olmalıdır. Üç ayları bir fırsat bilerek Rabbimizin bize sunduğu affımıza vesile olacak rahmet ve mağfiret lütufları olarak değerlendirilmeye çalışmalıyız.

REGAİB NEDİR?

Regaib Kandili, Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur.

RECEP AYI'NIN ÜÇ AYLAR İÇİNDEKİ ÖNEMİ

Hz. Muhammed (S.A.V), Recep ayına çok değer verir ve "Ya Rabbi, Recep ve Şabanı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazana eriştir" diye dua ederdi.

*Hatta üç aylar için “Recep ayı Allah'ın, Şaban ayı Resulünün, Ramazan ayı da ümmetimin ay'ı" buyurmuşlardır.

*Ayrıca üç ayların fazileti hakkındaki Hadis-i Şerifler ise şu şekildedir;

*Haram aylar, Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharremdir. [İbni Cerîr]

*Recep ayında dokuz gün oruç tutanın günahları sevaba çevrilir. [Gunye]

*Haram aylarda bir gün oruç tutup bir gün yemek çok faziletlidir. [Ebu Davud]

*Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder. [Gunye]

*Receb’de, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, “Yâ Rabbi, onu mağfiret et” derler. [Ebu Muhammed]

*Allahü teâlâ, Receb ayında hasenatı kat kat eder. Bu ayda bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapıları kapanır. 8 gün tutana Cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün tutana, Allahü teâlâ istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiş günahların affoldu” der. Allahü teâlâ, Nuh aleyhisselamı Receb ayında gemiye bindirdi. O da, Receb ayını oruçlu geçirip oradakilere oruç tutmalarını emretti. [Taberanî]