Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

A'raf suresinin Mekke'de indirilen surelerden biri olduğu düşünülse de 163-172 ayetlerinin Medine'de indiği söylenir. İslamiyet'teki araf kavramından da bahsedilen A'af suresi dinin esaslarına dair çok fazla bilgi içerir. İşte A'raf suresi fazileti, okunuşu ve tefsiri ile ilgili merak edilenler...

A'RAF SURESİ FAZİLETİ NEDİR?

Nesâî’nin naklettiği bir hadise göre Resûlullah, akşam namazının ilk rek‘atında Fâtiha’dan sonra bu sûrenin bir bölümünü, ikinci rek‘atında da kalan bölümünü okurdu (“İftitâh”, 67).

A'RAF SURESİ NE ANLATIR?

Üslûp ve muhteva bakımından bir önceki sûrenin (En‘âm) devamı gibi görünen A‘râf sûresinde de iman meseleleri, bilhassa âhiretle ilgili hususlarla vahyin önemi, ataları körü körüne taklit etmenin yanlışlığı ve zararları, müminlerle inkârcıların âhiretteki durumlarının mukayesesi, Allah’ın mutlak hükümranlığı, rahmetinin genişliği gibi itikadî konular işlenir. Bunun yanında geçmiş peygamberlerin hayatlarından misaller verilerek onların iman uğrundaki mücadeleleri gözler önüne serilir; sırası geldikçe müşrikler uyarılır; müminlere de sabır ve sebat tavsiur edilir.

ARAF SURESİ OKUNUŞU, MEALİ VE TEFSİRİ İÇİN TIKLAYINIZ