Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması

Ağaoğlu inşaat firmasının temelini 2012 yılında attığı ve inşaatları tamamlanmış olan "Ağaoğlu Maslak 1453" projesi içen yeniden imar planı hazırlandı. Mehmet Demirkaya'nın haberine göre kat sayıları 21 ile 55 arasında değişen 24 bloktan oluşan "Maslak 1453" projesinin planları, İstanbul 10. İdare Mahkemesi'nin 20 Mart 2018 tarihli kararı ile iptal edilmişti. Adından çok söz edilen büyük bir reklam kampanyası yürütülen projedeki konutların fiyatları 750 bin ile 3 milyon 674 bin TL arasında değişiyor.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, yeni planların onaylanmasıyla ilgili duyurusunda özetle şöyle denildi: "Bakanlığımızın 03.12.2018 tarihli yazısı ile; Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin incelenerek 1 no.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97. maddesi ve 3194 sayılı İmar Kanununun 9. maddesi uyarınca 03.12.2018 tarihinde tadilen resen onaylandığı bildirilmiştir. Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8/b maddesi gereğince 04.12.2018 tarihinden itibaren bir (1) ay süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır."

 

'YAŞAYANLAR MAĞDUR OLMASIN'
Yeni imar planları ile ilgili olarak hazırlan raporda, yeni planların yapım gerekçesi özetle şöyle belirtildi:

"Uygulama İmar Planının İstanbul 10. İdare Mahkemesinin, 20.03.2018 tarihli kararıyla iptal edilmiş olması ve bu nedenle plansız kalan konu alanda, sosyal donatı alanları hariç yapılaşmanın tamamlandığı görülmekte olup planın bir diğer amacı, yaşayanların mağdur olmasının engellenmesi ile sosyal donatı alanlarının üretilememesinin ve kamusal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülememesinin önüne geçilebilmesi şeklinde belirlenmiştir. Bahsedilen hususlarla birlikte Gecekondu Önleme Bölgesinin batısında yer alan Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Tünel projesinin bulunması ve bu projenin planlama alanını etkilemesi nedeniyle ulaşım ilişkilerinin çözümlenmesi de hedeflenmektedir.

Söz konusu alan üzerinde üretilen plan kararlarının uygulanabilir olmasına ve donatılardan yararlanma imkanının yüksek olmasına dikkat edilerek arazi kullanım kararları geliştirilmiş olup imar planı kapsamında kamuya terk edilecek donatı alanlarından Park Alanı, Yol Alanı ve İbadet Alanı (Cami) ile gerekli altyapı hizmetlerinin verimli sunulması adına kamuya yarar sağlayacak şekilde düzenleme yapılması kamu açısından imar planının en büyük kazanımlarından biri olarak ortaya çıkmaktadır."

 

 

 


Proje 4 bin 203 konut ve bin 55 ticari birimden oluşuyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri