Otizmle benzer özellikle gösteren fakat ancak onun gelişmiş bir formu olarak değerlendirilebilecek olan asperger sendromu dahi sendromu olarak da bilinmektedir. Peki asperger sendromu nedir? Nedeni ve belirtileri nelerdir? Asperger sendromu'nun tedavisi mümkün mü? İşte yanıtı...

ASPERGER SENDROMU NEDİR?

İlk olarak 1944 yılında Avusturyalı doktor Hans Asperger tarafından tanımlanmıştır. Doktor hastalığa kendi adını vermiştir. Bu hastalık otizmin dışında tutulmuştur. Çünkü otizmden farklı olarak dil ve konuşma becerisinde herhangi bir gelişim geriliği söz konusu değildir. Asperger Sendromu, çocukluk çağında ortaya çıkan genetik geçişli bir nörobiyolojik sorundur. Sendromun ana belirtisi aşırı içe kapanıklık durumudur. Tekrarlayıcı davranışlar, tekdüze bir konuşma, belli bir konuya abartılı ilgi diğer önemli belirtilerdir. Hastalık, 3-4 yaşlarından sonra kendini yavaş yavaş göstermeye başlar. Nispeten daha yaygın görülen bir rahatsızlıktır. 7 ile 16 yaş arasındaki 1000 çocuktan 3 tanesini etkilemektedir. Erkek çocuklarında daha sık görülür.

ASPERGER SENDROMU NEDENLERİ

Asperger sendromunun neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Beyin gelişiminde değişikliklere neden olan genetik ve çevresel faktörlerin birleşiminin etkisi olduğu düşünülmektedir.

ASPERGER SENDROMU BELİRTİLERİ

 • Konuşabilmelerine rağmen sohbeti başlatma ve sürdürmede zorluk yaşarlar.
 • Rutini sever, değişiklikten hoşlanmazlar.
 • Aşırı derecede içine kapanıktırlar.
 • Tekrarlayıcı davranışlar sergiler, tekdüze konuşurlar.
 • Karşısındaki konuşurken değişen ses tonunu anlamaz, esprileri algılayamazlar.
 • Konuşmalar resmi, göz kontağı zayıftır.
 • Bir iki konuda aşırı ilgili olup detaycı olabilirler.
 • Sevdiği konularda aşırı konuşur, tek taraflı sohbete dalarlar.
 • Motor becerilerinde yaşıtlarına göre öğrenme daha geç gerçekleşir.
 • Çocuklar çevreye duyarsızdır.
 • Sorulara her zaman uygun yanıt vermezler.
 • Duruma uygun olmayan mimik ve jestlere sahiptirler.
 • Çevrelerindeki insanlarla empati yapamazlar.
 • Sosyal olabilmek için çabalar ama başaramazlar.
 • Sözcüklerin mecazi anlamlarını anlamakta güçlük çekerler.
 • Hayal gücü eksikliği vardır. Soyut düşünmede zorlanırlar.
 • Sakarlık, asperger sendromu olanlarda belirli bir özellik olarak dikkat çeker.
 • Bisiklet sürmek gibi koordinasyon gerektiren becerilerde zorluk yaşarlar.
 • Hayal kırıklığına karşı düşük toleransa sahiptirler.
 • Arkadaş edinmede zorluk yaşarlar.
 • Desenleri tanımada mükemmel bir yeteneğe sahiptirler.
 • Orantısız duygusal tepkiler verirler.
 • Bilinçli olarak sessizdirler. Çünkü bu insanlar sadece rahat hissettikleri kişilerle konuşurlar.
 • Oyunlarda bulunan kuralları anlamazlar ve kendi kurallarını kendileri koymak isterler.

ASPERGER SENDROMUNUN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Hastalığın kesin tedavisi mümkün olmasa da uygun, etkili tedaviler ve terapilerle belirtiler büyük ölçüde azaltılabilir. Bu hastalıkta erken tanı çok önemli olsa da maalesef asperger teşhisi çok zor yapılır. Çünkü genellikle insanlar var olan belirtileri çocuğunun karakterine bağlar ve garipsemezler. Ancak hastalık ne kadar erken teşhis edilirse tedavide o derece ilerleme sağlanabilir. Tanı mutlaka çocuklar konusunda profesyonel olan bir zihinsel sağlık uzmanı tarafından yapılmalıdır.

Tedaviler sonrasında asperger sendromuna sahip birçok insan gündelik etkinliklerin çoğunu bir sıkıntı yaşamadan başarıyla gerçekleştirebilir.