Buna göre, bazı mineral ve kimya sanayisi ürünleri için 450 ton ile 53 bin ton, akü ve pillerin ithalatı için de 46 bin adet ile 40 milyon adet arasında tarife kontenjanı açıldı. Söz konusu ürünlerin belirlenen miktarlarda ithalatında gümrük vergisi uygulanmayacak.

Tarife kontenjanlarının dağıtımı, söz konusu ürünleri ham madde veya ara mal olarak kullanan sanayiciler ile tarife kontenjanı konusu maddeye ilişkin başvurunun yapıldığı yıl hariç son 3 takvim yılında ithalat performansı olan geleneksel ithalatçılara talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Kontenjana başvuru, 15 gün içinde Bakanlığın internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) üzerinden alınacak.

Öte yandan, Bakanlığın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i ile de alüminyum gövdeli sıvı pompaları için kilogram başına birim gümrük kıymeti 15 dolar olarak belirlendi.

Bu tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.